Darbs ar jaunatni un jauniešu dalība projektos vietējā līmenī - Marokā

Šīs studiju vizītes mērķis ir ļaut dalībniekiem redzēt, kā norisinās darbs ar jaunatni Marokā, iepazīties ar jaunatnes politiku un tās realizācijā iesaistītajiem, jaunatnes dalību Marokas sabiedrībā, visos tās līmeņos. Iepazīties ar neformālo izglītību un veidu, kā tā tiek izmantota Marokā, brīvprātīgo darbu. Tāpat tiks pievērsta uzmanība darbam ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Studiju vizīte norisināsies no 15. līdz 20. septembrim, Marokā. Pieteikšanās līdz 7. jūlijam.

Pievienojies un iegūsti aizraujošu pieredzi, kas sniegs tev iespēju paraudzīties uz Marokas sabiedrību no cita skatpunkta.

Studiju vizītes laikā dalībnieki tiks aizvesti uz pēc iespējas vairāk vietām Marokas ziemeļos, parādot katras vietas unikalitāti, apmeklējot jaunatnes organizācijas un iepazīstoties ar labo praksi, analizējot un diskutējot par jaunatnes darbu un jauniešu dalību vietēja līmeņa projektos.

Šī vizīte ļaus dalībniekiem iegūt plašākas zināšanas par Marokas jauniešu organizāciju dalību starptautiskās programmās, īpaši Euromed Jaunatnes programmā un Erasmus+ Jaunatnes programmā, dodot iespēju nākotnes sadarbības veidošanai starp organizācijām abu programmu ietvaros.

Mērķi un uzdevumi:
1.Sniegt iespēju izteikt viedokli un diskutēt par labajiem piemēriem un jauniešu dalību projektos Marokā;
2.Apmeklēt NVO, kas darbojas jaunatnes jomā un diskutēt par izglītības modeļiem  un dažādām pieejām jauniešu dalībai projektos;
3.Sniegt iespēju jaunu sadarbības tīklu veidošanai.

Studiju vizītes pirmajā dienā notiks prezentācija, kas ļaus dalībniekiem izprast:
1.Galveno politisko un sociālo struktūru jauniešu dalībai projektos Marokā;
2.Galvenos pagrieziena punktus, kas notikuši pēdējo gadu laikā un attīstības prognozi;
3.Situāciju jauniešu vecuma grupā un viņu izaicinājumus.

Galvenie studiju vizītes temati tiks attīstīti vizīšu laikā:
1.Pilsētas NVO darbs jaunatnes dalības jomā (vizītes Rabatā un Salé)
2.Iekļaušana un piedalīšanās (vizīte NVO Meknē)
3.Lauku NVO un sieviešu projekti (vizīte NVO Larašas apgabalā)
4.Jauniešu dalība projektos un Jauniešu padomē (vizīte Assilahā)
5.Jauniešu dalība un uzņēmējdarbība (vizīte Kenitrā).

Dalībnieki:

Studiju vizīte sapulcinās pieredzējušus jaunatnes darbiniekus no Programmas valstīm, tāpat arī NA darbiniekus (t.i. Nacionālo aģentūru pārstāvjus, kas strādā Erasmus+ jaunatnes jomā). Labākajā gadījumā, ja no katras valsts veidojas pāris – jaunatnes darbinieks un NA pārstāvis. 

Dalības kritēriji jaunatnes darbiniekiem:
Pārstāvis no jauniešu organizācijas vai organizācijas, kas strādā ar jauniešiem, kas ģenerē nākotnes projektu idejas;
Ir pamatzināšanas par Erasmus+ jaunatnes jomas programmu (pieredze projektos ar EuroMed valstīm ir arī atbalstāma);
Gatavs piedalīties turpmākās izvērtēšanas aktivitātēs , kuras organizēs Nacionālā aģentūra vai SALTO – YOUTH tīkls;
Gatavs aktīvi un pilnībā piedalīties visā studiju vizītes laikā
•Ir sasniedzis vismaz 18 gadu vecumu

Studiju vizītes programma.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 7. jūlijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/youth-work-and-youth-participation-projects-at-local-level-in-morocco.4258/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. 

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv