Cross Over

No 13. līdz 17. janvārim Siguldā norisināsies mācību kurss “Cross Over”, kura laikā varēs uzzināt, kā kvalitatīvi īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Stratēģiskās partnerības projektus. Aicinām uz mācībām pieteikties ikvienu, kuram jau padomā ir projekta ideja.Pieteikšanās līdz 16. decembrim.

Šīs mācības ir piemērotas jaunatnes organizācijām, valsts un pašvaldību institūcijām, uzņēmumiem… Ikvienam, kuram ir vēlme un idejas veidot stratēģiskas partnerības jaunatnes jomā. Vēršam uzmanību, ka projektam jābūt vērstam uz jaunatnes jomas attīstīšanu un uzlabošanu.

Mācību mērķi:
-    paplašināt izpratni par starptautisku stratēģisku partnerību veidošanu, kas pozitīvi ietekmē jaunatnes jomu;
-    izzināt dažādas iespējas, kā veidot partnerības starp dažādu jomu organizācijām;
-    padziļināt izpratni par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. Pamatdarbības projektu kritērijiem (kas jāņem vērā, lai uzrakstītu kvalitatīvu Stratēģiskās partnerības projektu);
-    nodrošināt vidi, kurā mācību dalībnieki var attīstīt projektu idejas, saņemt atgriezenisko saiti un konsultācijas ar nacionālo aģentūru pārstāvjiem;
-    izprast jaunatnes jomas un darbu ar jaunatni saistību ar jaunatnes politikas veidošanas procesu;
-    atklāt neformālās izglītības aktivitāšu potenciālu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” 2. Pamatdarbības projektos.

Dalībnieku profils:
-    dalībnieki, kuri ir piedalījušies “Cross Over” pirmajā mācību ciklā – nacionālas mācības Latvijā, Lietuvā, Čehijas Republikā un Horvātijā (bet pieteikties var arī tad, ja neesi piedalījies pirmajā mācību ciklā);
-    dalībnieki, kuriem padomā ir potenciālas idejas 2. Pamatdarbības projektu īstenošanai;
-    dalībnieki, kuriem padomā ir potenciālas idejas 2. Pamatdarbības projektu īstenošanai, un projekta potenciālie partneri (iespēja mācībās piedalīties partneriem tiks izvērtēta individuāli);
-    dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Mācību kurss “Cross Over” tiek organizēts katru gadu (šis ir jau piektais gads) un mācības sastāv no diviem posmiem: nacionālās mācības (šogad tās jau ir notikušas vasarā/rudenī) un starptautiskas mācības.

Šīs mācības paredzētas tiem dalībniekiem, kuri piedalījušies pirmā posma “Cross Over” mācībās Latvijā. Bet var pieteikties mācībām arī tad, ja pirmā posma aktivitātēs neesi piedalījies.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 16. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cross-over.7713/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācijai:

Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Tālr.nr.: +371 67358066; e-pasts: edgars.knohenfelds@jaunatne.gov.lv