COMETS – izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus

Apmācības apmācītājiem par to, kā izprast un fasilitēt individuālo un grupu mācību procesus. Tās balstītas uz Eiropas apmācību stratēģijas (EAS) kompetenču modeli apmācītājiem, kas strādā starptautiskā līmenī. Apmācības norisināsies no 2018. gada 2. līdz 8. maijam Vīnē, Austrijā. Pieteikšanās līdz 2018. gada 1. februārim!

EAS kontekstā SALTO ir izstrādājis Kompetenču modeli apmācītājiem, kas strādā starptautiskā līmenī: www.salto-youth.net/trainercompetences.

COMETS apmācības tika izstrādātas kā atbalsts apmācītājiem viņu kompetenču attīstīšanā, katras apmācības koncentrējas uz vienu no kompetencēm, kas minētas EAS kompetenču modelī.

Šajās apmācībās tiks likts uzsvars uz šādām kompetencēm:

 • izvēlēties, adaptēt vai radīt atbilstošās metodes;
 • radīt drošu, iedvesmojoši mācīšanās vidi;
 • atbalstīt tos, kuri mācās, identificējot viņu vajadzības un tās apmierinot, pārvarot visas barjeras;
 • izprotot un fasilitējot grupas dinamiku tā, lai tā būtu atbilstoša dažādiem mācīšanās veidiem;
 • stimulēt aktīvu līdzdalību, motivējot un iespējojot dalībniekus;
 • efektīvi pārvaldīt savas emocijas apmācību situācijās; respektējot ētiskās robežas starp tiem, kuri mācās.

Ņemot vērā augstāk minēto, apmācībās uzsvars tiks likts uz:

 • reflektēt par empātiju, respektu un godīgumu mācību procesā un kontekstā;
 • strādāt ar apmācītāju un mācību dalībnieku attieksmēm, ņemot vērā autentiskumu, atvērtību un ziņkārību;
 • sniegt atgriezenisko saiti un izzināt mācību procesa dalībnieku spēju robežas un limitus;
 • izzināt veidus, kā aktivizēt, atbalstīt un iespējot dalībniekus, individuāli un grupās.

COMETS apmācības sniedz apmācītājiem telpu, kur saņemt atgriezenisko saiti, apmainīties un pretnostatīt savu praksi un izpratni, domājot tieši par EAS kompetenču jomu. Galvenais šo apmācību mērķis ir iedrošināt dalībniekus spert turpmākos soļus savā profesionālajā praksē. Šajā kontekstā COMETS ir vairāk "mācību pieredze" nekā strikts apmācību modulis.

COMETS apmācības ir balstītas virknē principu:

 • informētība/apziņa: es – grupa – joma – konteksts;
 • gatavība uzdot jautājumus un izskatīt praksi;
 • gatavība pārlikt robežas;
 • kā apmācītājam būt drošam par savām izvēlēm;
 • integritāte: uzturi sarunu!
 • dot telpu visai personai: ķermenis – prāts – dvēsele - sirds;
 • informētība/apziņa: būt vienam no tiem, kas mācās;
 • atdot godu tam, kam tas pienākas: novērtēt prakses avotus un resursus.

COMETS apmācības šoreiz vadīs Niks Padisons (Nik Paddison) un Aleksadra Biveisa (Alexandra Beweis).

Pēc atlases noslēgšanās, apmācītāju komanda sazināsies ar dalībniekiem par specifisku informāciju un uzdevumiem, lai turpmāk uzlabotu programmu. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu, ka visas dalībnieku vajadzības tiek ņemtas vērā, lai palielinātu apmācību kopējo potenciālu.

Dalībnieku profils:
COMETS ir apmācības pieredzējušiem apmācītājiem, kas īsteno starptautiskas apmācības jaunatnes darbiniekiem, sniedzot iespēju satikties un sniegt un saņemt atgriezenisko saiti, diskutēt un turpināt attīstīt dažādas kompetences no EAS kompetenču modeļa.

COMETS apmācību kontekstā "pieredzējis" nozīmē, ka apmācītājam ir kapacitāte virzīt savu mācīšanās procesu un spēt pašam sevi novērtēt.

Galvenie COMETS apmācību mērķi:

 • sniegt ieguldījumu darba ar jaunatni  un apmācību prakses attīstībā;
 • ieviest praksē EAS kompetenču modeli;
 • atbalstīt Nacionālās aģentūras un citas jaunatnes jomas organizācijas darbā ar apmācītājiem kompetenču attīstībā;
 • sniegt ieguldījumu jaunatnes jomas apmācītāju profesionālajā attīstībā.

Lejupielādei: COMET training courses - guiding principles.pdf

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 1. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/comets-understanding-and-facilitating-individual-and-group-learning-processes.6985/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv