C.O.A.C.H. Mācību kurss

No 2019. gada 3. līdz 9. jūnijam Bulgārijā notiks mācību kurss par koučingu (C.O.A.C.H.) – procesu, kad kāda persona citai personai palīdz saskatīt viņa iespējas un stiprās puses. Koučigs veicina pārmaiņas, koncentrējoties uz specifisku mērķu sasniegšanu. Pieteikšanās mācībām tiešsaistē līdz 5. aprīlim.

Šīs sešu dienu mācību programmas mērķis ir ļaut jaunatnes darbiniekiem apgūt, praktizēt un attīstīt koučinga prasmes. Koučings ir instruments, kuru izmantot godīgai un efektīvai komunikācijai. Tas vairo līderību un radošumu. Var teikt, ka zināšanas un prakse koučingā ir must-have ikvienam jaunatnes darbiniekam, mācību vadītājam un jauniešu grupu līderim.

Mācību laikā:
1.    tiks apgūtas 7 tehnikas, lai uzlabotu komunikāciju prasmes;
2.    tiks noskaidrots, kuros brīžos un kā koučings tiek īstenots;
3.    ikviens mācību dalībnieks apgūs, attīstīs un praktizēs koučinga pamatprasmes;
4.    tiks nodrošināta holistiskā mācību pieeja;
5.    tiks izprasta cilvēku smadzeņu darbība un neiroloģija, kā arī atklāts, kā cilvēka ķermenis reaģē uz dažāda veida pieredzi;
6.    katram būs iespēja izstrādāt arī savu personīgo koučinga metodi.

Mācības notiks, praktizējot, pētot reālu situāciju piemērus un prakses. Mācības veidotas kā sešu dienu koučinga sesija, kurā piedalās ikviens dalībnieks.

Mācībām aicināti pieteikties:
Jaunatnes darbinieki, kuriem ir pieredze darbā ar nevalstiskajām organizācijām; kuriem interesē stiprināt komunikācijas, sadarbošanās, radošuma un līderības prasmes; kuri strādā ar jauniešiem NEET situācijā; kuri veicina jauniešu līdzdalību; kuru profesionālās intereses saistītas ar iekļaušanas, līdzdarbošanās, sadarbības, uzņēmējdarbības, iniciatīvas un radošuma veicināšanu jauniešos.

Dalībniekiem jābūt vismaz 22 gadus veciem (vai vecākiem).

Darba valoda: angļu.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 5. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/c-o-a-c-h-training-course.7705/
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv

 

Pieteikšanās līdz: 
Piektdiena, Aprīlis 5, 2019 - 23:45