"Cherry on the cake" – Jauniešu apmaiņas projekti kontekstā ar ilgtermiņa darbu ar jauniešu grupām

Esi īstenojis "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu un vēlies izprast vēl dziļāk šo projektu specifiskos aspektus? Vai  tu vēlētos uzzināt vairāk par jēgpilnu digitālo rīku izmantošanu dažādos Jauniešu apmaiņas projekta posmos? Tad līdz 28. aprīlim piesakies apmācībai, kas norisināsies no 26. līdz 30. jūnijam Slovēnijā, Laško pilsētā.

Šajā trīs dienu apmācībā tiks apskatīti daudzi jautājumi, tā būs iespēja radošā vidē iepazīt dažādus Jauniešu apmaiņas projektu kvalitātes aspektus, kā arī šo projektu neformālās mācīšanās potenciālu darbā ar jaunatni. Tāpat tiks apskatīti izaicinājumi, ar kuriem var sastapties, strādājot ar jauniešiem starptautiskā vidē. Šīm apmācībām paredzēti sagatavošanās uzdevumi pirms faktiskās apmācības Slovēnijā. 

Apmācību koncepts izstrādāts kā regulārs atbalsts organizācijām, kuras strādā ar jauniešiem no "Erasmus+" Programmas valstīm un Rietumbalkānu reģiona, kuriem jau ir pamatzināšanas un pieredze, īstenojot Jauniešu apmaiņas projektus. Dalība šajās apmācībās palīdzēs veidot kontaktus un sadarbību starp organizācijām.

MĒRĶI UN UZDEVUMI

Apmācības mērķis ir  padziļināt izpratni par Jauniešu apmaiņas projektu potenciālu un iespējām tos izmantot kā rīku neformālās izglītības ilgtermiņa darbā ar jaunatni.

Apmācību uzdevumi ir:

 • izzināt Jauniešu apmaiņas projektu motivācijas, mācību un iespējošanas potenciālu ilgtermiņa darbā ar jaunatni;
 • veicināt dalībnieki izpratni par jauniešu iesaistes nozīmīgumu visos Jauniešu apmaiņas projekta posmos, kā arī projekta izstrādes nozīmīgumu atbilstoši jauniešu vajadzībām;
 • veicināt dalībnieku izpratni par jaunatnes līdera lomas nozīmīgumu visos Jauniešu apmaiņas projekta posmos;
 • attīstīt dalībnieku kompetences atpazīt potenciālo mācīšanos visos Jauniešu apmaiņas projekta posmos un atbalstīt visu iesaistīto mācību procesu;
 • identificēt starptautisku Jauniešu apmaiņas projektu izaicinājumus un sniegt atgriezenisko saiti par iespējamajiem risinājumiem;
 • izzināt digitālo rīku lietderīgu izmantošanu dažādos Jauniešu apmaiņas projekta posmos.

APMĀCĪBU PROGRAMMA

Aktivitāšu programma tiks izstrādāta, balstoties uz mērķiem un uzdevumiem, kas ir saistīti ar dalībnieku vajadzībām. Dalībnieki saņems aktivitāšu programmu pirms pasākuma.

Plānots, ka apmācībās piedalīsies kopumā 25 dalībnieki no "Erasmus+" Programmas valstīm un Partnervalstīm no Rietumbalkānu reģiona, kas:

 • kas ikdienā strādā ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi…);
 • ir īstenojuši vismaz vienu „Erasmus+” programmas Jauniešu apmaiņas projektu kā jauniešu līderi;
 • ir ieinteresēti izstrādāt jaunu Jauniešu apmaiņas projektu;
 • ir ieinteresēti integrēt digitālās pieejas un rīkus savā darbā ar jauniešiem Jauniešu apmaiņas projektu ietvaros;
 • var strādāt angļu valodā;
 • ir vismaz 18 gadus veci.

TRENERU KOMANDA

Apmācības vadīs divi profesionāli treneri, kuriem ir pieredze šajā jomā:
Laimonas Ragauskas. Plašāka informācija - https://www.salto-youth.net/tools/toy/laimonas-ragauskas.322/
Vojislava Tomić Radivojša. Plašāka informācija - https://www.salto-youth.net/tools/toy/vojislava-tomic-radivojsa.643

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 28. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-youth-exchange-in-the-context-of-a-long-term-work-with-groups-of-young-people.7262/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv