”Cherry on the Cake” - apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem

Šīs būs jau otrās ”Cherry on the Cake” apmācības, tās būs vērstas uz sociālo iekļaušanu, izmantojot  jauniešu apmaiņas projektus. Piesakies līdz 4. maijam. Apmācības norisināsies Bledā (Slovēnija) no 16. līdz 23. jūnijam.

Mērķis un uzdevumi:

Apmācību mērķis ir noskaidrot jauniešu apmaiņas, kā neformālās izglītības rīka, potenciālu un iespējas, īpašu uzmanību pievēršot jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai.

Apmācību programma izstrādāta, lai:

 • noskaidrotu jauniešu apmaiņas sniegtās iespējas (mācībās, iespēju sniegšanā un motivācijas veicināšanā ) darbā ar jauniešiem; tās potenciālu jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanā;
 • izprastu jauniešu iesaistes nozīmīgumu visos jauniešu apmaiņas posmos, kā arī jauniešu apmaiņas izstrādāšanu atbilstoši jauniešu vajadzībām;
 • izprastu jauniešu līdera lomu visos jauniešu apmaiņas posmos;
 • attīstītu prasmes, nodrošinot drošu un atbalstošu vidi jauniešu apmaiņā;
 • attīstītu prasmes atpazīt mācību potenciālu visos jauniešu apmaiņas posmos un atbalstītu mācīšanās procesu ikvienam iesaistītajam;
 • identificētu izaicinājumus jauniešu apmaiņas starptautiskajos uzstādījumos, pārdomātu labākās pieejas to izpildei;
 • aplūkotu partnerību kā pamatu iekļaujošai videi.  

Dalību aicināti pieteikt cilvēki:

 • kuri ir vadījuši grupu jauniešu apmaiņā;
 • kuri ir ieinteresēti savās aktivitātēs iesaistīt jauniešus ar ierobežotām iespējām;
 • kurus aizrauj darbs ar jauniešiem (jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, skolotāji utt.);
 • kuri ir vismaz 18 gadus veci.
 • kuri ir no Programmas valstīm vai Rietumbalkānu valstīm.

 

Pieteikties iespējams līdz 2015. gada 4. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/cherry-on-the-cake-youth-exchange-in-the-context-of-a-long-term-work-with-inclusion-groups.4900/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: 

Vladislava Šķēle, 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, 
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv