Cēsu jaunieši piešķiļ jaudu!

Biedrība "Youth for City – City for Youth", sadarbojoties ar Cēsu novada Jauniešu domi ir uzsākusi projektu "Piešķil jaudu". Projekts norisināsies līdz 31. oktobrim, un tā mērķis ir caur Cēsu novada Jauniešu domes un biedrības "Youth for City – City for Youth" sadarbību un zināšanu pārnesi veicināt ilgtermiņā darba ar jaunatni norisi un attīstību, un jauniešu līdzdalību.

Projekta laikā tiks izstrādāts metodiskais materiāls – rokasgrāmata, kurā tiks atspoguļota informācija par dažādu pasākumu plānošanu un īstenošanu, tādējādi stiprinot darbu ar jaunatni Cēsu novadā.

Metodiskais materiāls sniegs vispārīgu informāciju par pasākumu plānošanu un īstenošanu, kā arī detalizētāku informāciju par 5 jomu pasākumiem - meistarklasēm, sporta pasākumiem, lekcijām, konkursiem un pasākumiem, kas pārklāj plašu teritoriju. Lai nostiprinātu izstrādātā materiāla metodiku, jaunieši organizēs 5 dažādus pasākumus – mūzikas meistarklases, skeitparka sacensības, iedvesmu kosmosu, orientēšanos un video konkursu.

Ja arī tu vēlies apgūt jaunas iemaņas un prasmes pasākumu organizēšanā un īstenošanā – pievienojies! Tiekamies trešdienās Jauniešu mājā (Rīgas iela 23, Cēsis).

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"