Brīvprātīgo mācīšanās procesa vadīšana (Coaching the Learning process for volunteers (European Solidarity Corps & Erasmus + Volunteers))

Brīvprātīgo mācīšanās procesa vadīšana ir neformālās izglītības mācības programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" brīvprātīgo mentoriem, kā arī tiem, kas ir ieinteresēti vairāk uzzināt par atgriezeniskās saites sniegšanu mācīšanās procesā. Mācības norisināsies no 5. līdz 11. aprīlim Malagā, Spānijā. Pieteikšanās līdz 10. februārim!

Kā mēs varam atbalstīt brīvprātīgo mācīšanās procesu? Vai atgriezeniskās saites sniegšana par mācīšanos var būt vienkārša, interesanta vai jautra? Vai mēs varam iekļaut atgriezeniskās saites sniegšanu par mācīšanos daudzajās mentoringa aktivitātēs, kuras jau veicam? Vai mēs radām mācīšanās un atgriezeniskās saites sniegšanas vietas? Kāpēc mēs to darām? Ko es iemācos, atbalstot? Kā var izmantot Youthpass sertifikātu?

Mācībām aicināti pieteikties: mentori, bijušie EBD brīvprātīgie, mācību vadītāji un citi, kas ir iesaistīti brīvprātīgo atbalstā. Mācības palīdzēs viņiem turpmāk atbalstīt brīvprātīgos un vadīt viņu mācīšanās procesus.

Galvenais mērķis:
Izzināt un saprast, kā darbojas mācīšanās procesi. Gan mentoriem, gan brīvprātīgajiem – paņemt maksimālo no viņu pieredzes un atgriezeniskās saites, lai radītu jautru un nozīmīgu mācīšanās procesu projekta laikā.

Specifiskie uzdevumi:
Dalīties, saprast un analizēt savus mācīšanās procesus. Dalīties ar jautājumiem, šaubām, izaicinājumiem, kļūdām, veiksmēm, padomiem un pieredzi, atbalstot mācīšanās atgriezeniskās saites procesus. Izzināt un saprast tādus konceptus kā "mācīšanās mācīties" un "pašvadīta" mācīšanās. Dialogs, novērojumi, analīze, saites radīšana, atgriezeniskā saite, mentorings, atbalsts, motivācija – kā koncepti, ne tikai lai saprastu, bet arī, lai izmantotu un analizētu. Izzināt dažādus mācīšanās stilus un mācīšanās teorijas. Izzināt dažādus kompetenču modeļus. Dalīties un izzināt dažādus rīkus, kas atbalsta brīvprātīgo mācīšanās procesa atgriezenisko saiti.

Lejupielādei:

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 10. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/coaching-the-learning-process-for-volunteers-european-solidarity-corps-erasmus-volunteers.7731/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv