Brīvprātīgais darbs ES programmā "Eiropas Solidaritātes korpuss"

2018. gada 15. augustā aģentūra ir izsludinājusi pirmo projektu konkursu jaunās ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros. Programmas mērķis ir veicināt solidaritāti, iesaistot organizācijas un jauniešus solidaritātes aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu.

Brīvprātīgā darba projekti, ko līdz šim varēja īstenot ES programmas "Erasmus+" ietvaros, turpmāk būs daļa no jaunās programmas, jo tie ne tikai attīsta jaunieša kompetences, bet arī sniedz būtisku ieguldījumu vietējās sabiedrības labā un veicina savstarpējo solidaritāti. Jaunajā programmā Brīvprātīgā darba projekti ir daudzveidīgāki, un sniedz papildu iespējas, jo īpaši, jauniešiem ar ierobežotām iespējām.

Iesniedzot projektu programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros, jāņem vērā vairākas izmaiņas, ko paredz jaunās programmas nosacījumi, piemēram, ir mainīts brīvprātīgā darba projektu finansēšanas modelis, organizāciju statusi, dalībnieku atlases prasības u.c. Detalizētāka informācija par izmaiņām pieejama šeit.

Brīvprātīgā darba projektus var iesniegt organizācijas, kam piešķirta programmas "Erasmus+" brīvprātīgā darba akreditācija vai kas līdz 2018. gada 16. oktobrim ir iesniegušas pieteikumu "Eiropas Solidaritātes korpuss" Kvalitātes zīmes saņemšanai.
Projektu iesniegšanas termiņš: 16.10.2018.

Sīkāka informācija šeit.

Papildu informācijai:

Laura Reisele
Projektu koordinatore
Tālr.:  67358061
E-pasts: laura.reisele[at]jaunatne.gov.lv

Iveta Tiltiņa
Projektu koordinatore
Tālr.:  67251181
E-pasts: iveta.tiltina[at]jaunatne.gov.lv