Briselē norisināsies programmas "Erasmus+: Sports" info diena

2017. gada 31. janvārī, plkst. 08:30 – 17:30, Briselē norisināsies programmas "Erasmus+: Sports" info diena. To organizē Eiropas Komisijas Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

Pasākuma galvenais mērķis ir sniegt informāciju par programmas finansējumu un sniegtajām iespējām. Tāpat tiks sniegti padomi, kā labāk sagatavot projekta iesniegumu.

Papildu informācija par pasākumu, kā arī tā dienaskārtība pieejama šeit.