Boost up! Izvērtēšanas seminārs projektu īstenotājiem

Šajā seminārā satiksies projektu līderi, kas nesen īstenojuši vismaz vienu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu. Tā būs iespēja izvērtēt savu pieredzi, mācīties no citiem un uzlabot turpmāko projektu kvalitāti. Seminārs norisināsies no 4. līdz 8. maijam Tallinā, Igaunijā. Pieteikšanās līdz 23. martam.

Esi nesen noslēdzis projektu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros ? Vai tu domā, ko esi ieguvis no šīs pieredzes, un kādi ir tavi nākamie soļi un izaicinājumi? Ja, jā, tad šis izvērtēšanas seminārs ir tieši tas, ko tev vajag, lai uzzinātu vairāk par sevi, savu projektu un programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā".

Dalībnieku profils:
Projektu līderi (jaunatnes darbinieki un jaunatnes līderi), kas kopš 2015. gada janvāra  ir īstenojuši  vismaz vienu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu.

Papildus visiem dalībniekiem jābūt:

 • vēlmei dalīties savā pieredzē par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
 • spējīgiem brīvi runāt un strādāt angļu valodā;
 • vismaz 18 gadus veciem.

Mērķi un dienaskārtība:
Tikšanās mērķis ir izvērtēt trīs galvenās projekta daļas: procesu (kā projekts tika plānots un īstenots), mācīšanos (no iesaistīto personu un organizāciju perspektīvas) un ietekmi (dažādos līmeņos). Mēs vēlamies apstrīdēt dalībnieku izpratni par projektu kvalitāti un provocēt viņos pārdomas par viņu turpmāko aktivitāšu uzlabošanu.

Tāpat programmā iekļauta dalīšanās ar labajiem piemēriem. Dalībnieki ir īstenojuši dažādus projektus (no jauniešu apmaiņām līdz Strukturētā dialoga projektiem), līdz ar to šī ir lieliska iespēja mācīties vienam no otra un salīdzināt dažāda veida aktivitātes programmā "Erasmus+".  Kā rezultātā nākotnē par dažiem tematiem var tikt izstrādāti pilnīgi jauna veida projekti. 

Atskatoties uz savu pieredzi, mēs arī koncentrējamies uz nākotni: kādi būtu nākamie veicamie soļi, un kā nodrošināt turpmāko projektu kvalitāti. Galvenie aspekti, kurus apskatīsim, būs aktīva līdzdalība, mācīšanās fasilitēšana un projektu ietekmes palielināšana. 

Seminārā paredzēts izvērtēt:

 1. personu mācīšanās pieredzi;
 2. projektu kāpumus un kritumus (ar skatu nākotnē);
 3. projekta plašāku ietekmi;
 4. iekļaušanu un aktīvu līdzdalību projekta laikā;
 5. mācīšanās fasilitēšanu projekta laikā.

P.S. 4. maijā nav izstrādāta oficiāla programma, seminārs sākies 5. maija rītā, tāpēc izmantojiet 4. maiju, lai ierastos Tallinā. Dzīvesvieta tiks nodrošināta. Seminārs noslēgsies svētdienas pēcpusdienā, 8. maijā.

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 23. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/boost-up-a-reflection-seminar-for-beneficiaries.5610/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv