BiTriMulti – daudzpusīgas apmācības par jauniešu apmaiņas projektiem

Esi jaunatnes darbinieks vai jauniešu līderis, un vēlies gūt starptautisku mācību pieredzi, kā arī attīstīt savas prasmes kvalitatīva jauniešu apmaiņas projekta sagatavošanā? Tad piesakies apmācībām Norvēģijā! Tās īpaši paredzētas iesācējiem un norisināsies no 2015. gada 21. oktobra līdz  25. oktobrim. Pieteikšanās līdz 7. jūnijam.

BiTriMulti (BTM) apmācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem un brīvprātīgajiem, kas strādā ar jauniešiem, kuri vēlas izstrādāt savu pirmo starptautisko jauniešu apmaiņas projektu programmā ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”.

BTM  apmācību mērķi:

  • sniegt pamatinformāciju par programmu ”Erasmus+: Jaunatne darbībā”, liekot uzsvaru uz jauniešu apmaiņām, to spēju veicināt jauniešu iesaistīšanos Eiropas veidošanā;
  • piedāvāt individuālo un grupu mācīšanos, izmantojot simulācijas metodi – izstrādājot jauniešu apmaiņas projektu;
  • attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai varētu veidot jauniešu apmaiņas projektus, balstoties uz neformālas izglītības metodēm un kvalitātes standartiem atbilstoši programmai;
  • dot iespēju dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par mācīšanās procesu, kā arī iepazīstināt viņus ar Youthpass – neformālās izglītības atzīšanas rīku jaunatnes jomā; tā veidošanu un izmantošanu programmas ”Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros, īpaši Jauniešu apmaiņas projektos;
  • sniegt iespēju satikt iespējamos ārvalstu partnerus, veidot kontaktus citās valstīs.

BTM apmācības ir virzītas uz mācīšanos, kas balstīta iepriekšējā pieredzē, simulāciju uzdevumos, mijas ar darbnīcām, informācijas sesijām, grupas dinamikas uzlabošanas aktivitātēm. Tās noslēdzas ar izvērtēšanu.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 7. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.4920/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas ”Erasmus+”, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas ”Erasmus+” redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv