BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgas mācības iesācējiem par Jauniešu apmaiņas projektiem

No 6. līdz 10. novembrim Turcijā norisināsies BiTriMulti mācības, kuru mērķis ir sniegt atbalstu aktīviem jaunatnes darbā strādājošajiem, ļaujot viņiem attīstīt savu kompetenci  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Pieteikšanās mācībām līdz 16. septembrim.

Šīs apmācības paredzētas tiem speciālistiem, kuriem nav līdzšinēja pieredze “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā.
Apmācībās tu:

  • uzzināsi par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" Jauniešu apmaiņas projektu iespējām un kā ar šo projektu starpniecību mudināt jauniešus iesaistīties Eiropas (un ne tikai) veidošanā;
  • individuāli un darbā grupās, reāla darba simulācijas ceļā, uzzināsi, kā izveidot kvalitatīvu Jauniešu apmaiņas projektu;
  • iegūsi nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai varētu īstenot Jauniešu apmaiņas projektu, balstoties neformālās izglītības metodēs, principos un kvalitātes standartos, kādus tos noteikušas ES jaunatnes programmas;
  • iepazīsi Youthpass sertifikāta sniegtās iespējas, kā arī – kā to izmantot un kā ar tā starpniecību palīdzēt projekta dalībniekiem izvērtēt projektā pilnveidotās kompetences;
  • paplašināsi savu kontaktu loku starptautiskā mērogā.

Apmācību laikā tiks izmantota mācīšanās darot metode, simulācijas spēles un darbnīcas, informatīvas lekcijas, kā arī citas aktivitātes, kuru mērķis ir vairot grupas dinamiku un sasniegt rezultātus.

Lejupielādei: mācību programma

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 16. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.7405/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv