BiTriMulti (BTM) – daudzpusīgas apmācības tiem, kas vēlas īstenot Jauniešu apmaiņas projektu pirmo reizi

Apmācību mērķis ir sniegt starptautisku mācību pieredzi jaunatnes darba jomā aktīviem cilvēkiem, ļaujot viņiem attīstīt savas kompetences Jauniešu apmaiņas projektu īstenošanā. Īpaši, ja viņiem nav līdzšinējās pieredzes. Apmācības norisināsies no 2018. gada 20. līdz 24. februārim Īrijā. Pieteikšanās līdz 1. decembrim!

BTM mērķi:

  • sniegt ievadinformāciju par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmu, koncentrējoties uz Jauniešu apmaiņas projektiem un to kapacitāti veicināt jauniešu aktīvu iesaisti Eiropas veidošanā;
  • piedāvāt individuālu un grupas mācību pieredzi, izmantojot Jauniešu apmaiņas projekta simulāciju;
  • attīstīt nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes, lai īstenotu Jauniešu apmaiņas projektus, kas balstīti neformālās izglītības praksē, principos un ES jaunatnes programmu kvalitātes standartos;
  • ļaut dalībniekiem sniegt atgriezenisko saiti par savu mācīšanās procesu un iepazīstināt sevi ar Youthpass – jaunatnes jomas neformālās izglītības atzīšanas stratēģiju, tehnisko rīku, kas izģenerē Youthpass sertifikātu, kā arī tā izmantošanu Jauniešu apmaiņas projektā un ES jaunatnes programmās kopumā;
  • sniegt iespēju satikt iespējamos partnerus un veidot kontaktus citās valstīs.

Lejupielādei: BTM Infopack for Participants 2017.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 1. decembrim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/bitrimulti-btm-multilateral-training-course-for-newcomers-in-youth-exchanges.6905/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv