Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas jaunieši "Pielaiko profesiju"

Šodien, 23.maijā, biedrības "Mēs – nākotnei!"  projekta "Nāc, pielaiko profesiju" ietvaros, biedrības biedri – projekta vadītāja Ņina Luščenoka, medicīnas feldšere Marīja Vītola, jaunieši – brīvprātīgie ( NVA projekta ietvaros "Jauniešu garantijas")  Līga Vikse, Vēsma Adele Korba viesojas Viļķenes Baumaņu Kārļa pamatskolā ar aktivitāti "Nāc, pielaiko profesiju", bet par projekta reklāmu rūpējās Aija Šepko.

Aktivitātes un projekta mērķis - ar neformālās izglītības metožu palīdzību, veicināt jauniešos interesi par uzņēmējdarbības (darba) iespējām laukos, motivēt viņos interesi un vēlmi mācīties,  apgūt jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras jaunieši izmantos karjeras izveidē, līdzdarbojoties sabiedriskajos procesos un ietekmējot  Limbažu novada, Latvijas un ES lauku tautsaimniecības attīstību, ES sabiedrības un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu. Aktivitātē bija plānots piedalīties 20 jauniešiem - projekta mērķauditorijas, bet paredzēto 20 skolēnu vietā ieradās 26, kas liecina par jauniešu aktivitāti un vēlmi mācīties un apgūt ko jaunu. Ja arī sākumā visi neizrādīja interesi par notiekošo, sākot aktīvi darboties, nebija neviens tāds, kurš nolēma neko nedarīt vai necensties, ja nesanāca.
Vispiņķerīgākā aktivitāte bija atslēgu piekariņu pīšana. Tomēr, reizēs, kad kādam īsti neizdevās, netika atmests ar roku, bet gan meklēta palīdzība kā pie nodarbību vadītājām, tā pie saviem skolas biedriem, kuriem pirkstos ielikts dabas dots talants uz piņķerīgām lietām. Foto rāmīšu veidošana no diskiem veicās daudz raitāk, lai gan arī neiztikām bez dažām neuzmanības kļūdām - netīši aizlīmējot vāciņus vai novietojot tos pretējā virzienā.
Jaunieši arī spēja nodemonstrēt savas zināšanas jautājumos gan par veselīgu dzīvesveidu, gan pirmās palīdzības sniegšanu, kā arī iemēģināt teorētiskās iemaņas praksē, elpinot lelli Anniņu. Daļā, kurā tika stāstīts par jauniešu darba iespējām,  jauniešu un pusaudžu darba tiesībām iesaistoties darba attiecībās, visi uzmanīgi klausījās un iesaistījās ar jautājumiem, jo gandrīz visi sev izvēlējušies vēlamo profesiju un labprāt zinātu, kā līdz tai veiksmīgāk nokļūt. Jaunieši, t.sk. 13 gadu veci pusaudži interesējas par darba iespējām vasarā, jo vasarā vēlas strādāt, nevis laiku pavadīt bezdarbībā. Bija prieks klausīties jauniešu izvēlēta "sapņu profesijā", jo lielāka daļa no jauniešiem vēlējas kļūt pat skolotāju, ārstu vai policijas darbinieku.
Iesaistoties pozitīvās pašdisciplinēšanas aktivitātē, "piemeklējot "topošiem uzņēmējiem" īpašības, prasmes un iemaņas - jaunieši atzina, ka tiem jābūt atsaucīgiem, godīgiem, komunikabliem, labi jāzina darba likumdošana, jārūpējas par darbinieku veselību un drošību un jāprot savu "arodu". Tāpēc visas aktivitātes garumā mēs jauniešiem piedāvājām apgūt tieši tās prasmes, kuras palīdzēs jauniešiem kļūt par labu uzņēmēju.
Diena kopumā vērtējama ar + zīmi, ko atzina arī jaunieši, sakot, ka diena pavadīta vērtīgi, jo iegūta gan jauna informācija, gan jaunas praktiskas iemaņas. Jaunieši atzinīgi novērtēja aktivitātes vadītāju darbu un uzslavēja Līgas un Vēsmas Adeles veikumu, jo meitenes šodien pirmo reizi vadīja nodarbības saviem vienaudžiem.
Biedrības "Mēs – nākotnei!" vārdā sirsnīgs paldies Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas kolektīvam un personīgi skolas direktorei par atbalstu un sadarbību aktivitātes īstenošanā.

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Aktivitātes dalībnieku vārdā, Līga Vikse