Austrumu partnerības jaunatnes forums

No 2017. gada 22. līdz 23. jūnijam Varšavā notiks trešais Austrumu partnerības jaunatnes forums. Forumā piedalīsies ap 300 dalībnieku no Eiropas Savienības un Austrumu partnerības valstīm, tajā tiks diskutēts par jauniešu pilsonību, aktīvu līdzdalību un viņu iesaisti lēmumu pieņemšanā. Pieteikšanās līdz 12. aprīlim!

Šī foruma mērķi:

  • veicināt dialogu un sadarbību jaunatnes un izglītības jomās starp ES un Austrumu partnerības valstīm, daloties zināšanās un pieredzē, kā arī nodrošinot iespēju tīkloties un veidot sadarbību nākotnes projektiem;
  • identificēt un apspriest kopīgos izaicinājumus, rosināt konkrētus pasākumus, kas palīdzētu risināt šos izaicinājumus;
  • sagatavot ieteikumus 5. Austrumu partnerības samita deklarācijai, kas tiks parakstīta šī gada novembrī (Briselē);
  • informēt par ES jaunatnes politikas attīstību pēc 2018. gada saistībā ar iesaistīto valstu nacionālo jaunatnes politiku.

Trešais Austrumu partnerības jaunatnes forums tematiski balstīsies uz jauniešu līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu, kā arī viņu iesaisti lēmumu pieņemšanā, kas tiks apskatīts šādos griezumos:

  • jaunietis kā aktīvs, kritisks un atbildīgs pilsonis;
  • jaunietis un uzņēmējdarbība – veido savu nākotni pats
  • jaunietis un izglītība mūsdienās: formālā, neformālā un ikdienas.

 

Dalībnieku profils (jāatbilst vismaz vienam punktam):

  • aktīvi jaunieši, kas vēlas izteikt savu viedokli un sniegt ieguldījumu forumā apskatītajos tematos, piemēram, tie, kas strādā jauniešu organizācijās, NVO un pilsoniskās sabiedrības organizācijās, ir iesaistīti jauniešu projektos un programmās, brīvprātīgajā darbā, sabiedriskās aktivitātēs, ir sociālo uzņēmumu dibinātāji... – gan vietējā, gan starptautiskā līmenī;
  • jaunatnes darbinieki un tie, kas strādā ar jauniešiem kādā no foruma tematiskajām jomām.

Šī foruma rezultāti tiks prezentēti 5. Austrumu partnerības samitā, kas norisināsies Briselē šī gada novembrī.

Pieteikties forumam ir iespējams līdz 2017. gada 12. aprīlim  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/eastern-partnership-youth-forum.6413/.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle,
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja,