Atlases rezultāti sporta jomas projektiem pirmajā pieteikšanās termiņā

Eiropas komisijas mājaslapā publicēti atlases rezultāti neprofesionālo sporta pasākumu projektiem, kurus varēja iesniegt martā. Atgādinām, ka šos projektus administrē Briselē.

Vairāk informācijas: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/selection-results/selection-results-not-for-profit-european-sport-events-eacs1113_en