Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par Erasmus+ un Eiropas Solidaritātes korpusa aktivitātēm saistībā ar COVID-19 pandēmiju

Ņemot vērā pašreizējo situācijas attīstību ar koronavīrusa Covid-19 pandēmiju pasaulē, Eiropas Komisija (EK) ir izveidojusi atbildes uz biežāk uzdotajiem projektu īstenotāju un jauniešu jautājumiem par “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēm pandēmijas laikā. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) ir apkopojusi EK sniegto informāciju. Aicinām iepazīties ar apkopojumu un neskaidrību gadījumā skatīt orģināldokumentu.

Eiropas Komisijas galvenais mērķis ir visu programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” dalībnieku drošība un aizsardzība, vienlaikus respektējot visus pašreizējos ierobežošanas pasākumus, kas tiek veikti katrā ES valstī. Eiropas Komisija strādā, lai palīdzētu atbalsta saņēmējiem, brīvprātīgajiem un citiem programmu dalībniekiem rast risinājumus izaicinājumiem, ko izraisījusi pandēmija.

1. Kur es varu vērsties ar jautājumiem par Covid-19 pandēmijas ietekmi uz “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēm?

 • Atsevišķiem dalībniekiem (jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem, brīvprātīgajiem, skolotājiem, utt.), kas saskaras ar grūtībām, ir jāsazinās ar aktivitāti īstenojošo organizāciju vai iestādi dalībnieka izcelsmes valstī. Iestādēm un organizācijām jānodrošina saziņa ar projektu dalībniekiem, pat ja to biroji patlaban ir slēgti. Vēršam uzmanību, ka jautājumu izskatīšana par finansēm (finansējuma atmaksa, izmakstu attiecināmība, dotāciju piešķiršanas noteikumi utt.) var aizņemt nedaudz vairāk laika, ņemot vērā, ierobežoto pieeju daudzām iestādēm un organizācijām. Aicinām projektu iesniedzējus sazināties ar projektu koordinatoriem.
   
 •  Saņēmējorganizācijām (dotācijas saņēmējiem) ir jāsazinās ar aģentūru, kas ir apstiprinājusi projektu. Tā var būt: 

  1) Nacionālā aģentūra mītnes zemē;

  2) Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) “Erasmus +” un “Eiropas Solidaritātes korpusa” centralizētām darbībām, piemēram, Profesionālās izcilības centriem, kapacitātes stiprināšanai, Eiropas jauniešiem kopā vai brīvprātīgā darba grupām prioritārajās jomās. 
   

 • Projekta partneriem, kas ir iesaistīti projektā, bet nav tieši projekta īstenotāji (skolas, jaunatnes organizācijas utt.), jāsazinās ar savas organizācijas projekta koordinatoru (projekta īstenotāju un projekta finansējuma saņēmēju).
2. Es biju “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” mobilitātē citā valstī, bet man bija jāatgriežas mājās. Vai es varu paturēt piešķirto finasējumu? 
 • Ja jūs esat atgriezies mājās, bet jums a) vēl joprojām ir izdevumi, kas radušies saistībā ar uzturēšanos mobilitātes aktivitātes valstī (īre, elektrība) vai b) jūs piedalāties virtuālās mācībās vai citās virtuālās aktivitātēs (ja iestāde/organizācija mobilitātes aktivitātes valstī to piedāvā kā alternatīvu sākotnēji plānotajām aktivitātēm), tad jums nav jāatmaksā piešķirtais finansējums.
 • Vēl jo vairāk, jums ir iespēja saņemt kompensāciju par iespējamām papildu ceļa izmaksām. Turklāt jūs, iespējams, varēsiet saņemt kompensāciju par iespējamām neplānotām papildu ceļa izmaksām. Lai uzzinātu, vai kompensācija ir iespējama, sazinieties ar savu organizāciju vai atbalsta organizāciju.
 • Ja mobilitātes aktivitātes valstī jums nav izdevumu, iespējams, nāksies atmaksāt piešķirtā finansējuma daļu, kas attiecas uz periodu no dienas, kad pārtraucāt savu mobilitātes pieredzi, līdz plānotajam beigu datumam.
3. Es piedalījos programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātēs citā valstī, bet mana aktivitāte tika atcelta, jo organizācija tika slēgta. Es nevarēju atgriezties mājās. Vai es varu paturēt savu kabatas naudu vai pārcelšanās pabalstu?  
 • Ja jūs uzturaties mobilitātes aktivitātes valstī un a) jums joprojām ir izdevumi, kas tieši saistīti ar uzturēšanos šajā valstī un/vai b) jūs piedalāties tiešsaistes aktivitātēs (ja uzņēmējorganizācija ir nodrošinājusi tiešsaistes alternatīvu sākotnēji plānotajai aktivitātei), tad jums nav jāatmaksā piešķirtais finansējums.
   
 • Tāpat, iepriekšminētajos gadījumos organizācija var saņemt dotāciju arī citu ar jūsu uzturēšanos saistīto izmaksu segšanai.
4. Es plānoju doties uz “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” mobilitāti citā valstī, taču ceļojumu nācās atcelt Covid-19 dēļ. Es jau biju samaksājis/-usi par aviobiļeti un daļu no izmaksām par uzturēšanos. Vai varu paturēt priekšfinansējumu, ko saņēmu?
 • Ja esat apmaksājis/-usi ceļa izdevumus, kas saistīti ar plānoto mobilitāti, piemēram, aviobiļeti, kuru jūs neizmantojāt un par kuru jums neatgrieza samaksāto summu, jūs varat saņemt kompensāciju ceļa izdevumiem, ja vien mobilitātes aktivitātes finansēšanas noteikumi paredz finansiālu atbalstu ceļot.
 • Ja aktivitāte to neparedz, jums ir tiesības paturēt vai saņemt priekšfinansējuma daļu, kas atbilst izmaksām. Jūs, iespējams, varat saņemt kompensāciju par izmitināšanas rezervēšanu. Sazinieties ar savu atbalsta organizāciju lai to noskaidrotu.

5. Vai es varu atlikt savu plānoto “Erasmus+: Jaunatne darbībā” / “Eiropas Solidaritātes korpuss” mobilitātes aktivitāti uz vēlāku laiku?

 • Sazinieties ar savu atbalsta organizāciju. Organizācijas, vēršoties JSPA, var saņemt piekrišanu pagarināt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss”  projektu aktivitātes līdz pat 12 mēnešiem un atlikt mobilitātes aktivitāti uz vēlāku laiku.

6. Es biju iesaistījies/-usies “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātē citā valstī, bet tā tika apturēta, jo organizācija tika slēgta. Vai es varēšu turpināt savu aktivitāti vēlāk?

 • Sazinieties ar savu atbalsta organizāciju. Faktiski to var uzskatīt par īslaicīgu aktivitātes pārtraukumu, un jums vajadzētu būt iespējai to turpināt vēlāk.

 

Organizāciju uzdotie jautājumi

1. Kad robežas sāka aizslēgt, kādam no mūsu dalībniekiem bija jāpērk papildu aviobiļete, lai savlaicīgi nokļūtu mājās, jo aviokompānija nepiekrita mainīt sākotnēji iegādāto lidojuma biļešu izmantošanas datumu, lai atgrieztos. Vai mēs varam segt šīs papildu vai ārkārtas izmaksas ar “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” līdzekļiem?

 • Jā, jūs varat uzskatīt šīs izmaksas par “attiecināmām”, ja vien netiek pārsniegts jūsu projekta kopējais budžets saskaņā ar dotācijas līgumā noteikto. Ja vēlāk tiek veikta izmaksu revīzija, iespējams, jums būs jāsniedz pierādījums par nepieciešamību atlīdzināt šīs papildu izmaksas.

2.   Sakarā ar traucējumiem, ko izraisīja Covid-19 pandēmija, mums bija jāsedz papildu izmaksas dalībniekam ar invaliditāti, kuram bija nepieciešama atbalsta personas palīdzība ilgāku laika periodu. Vai šīs ir attiecināmās izmaksas?

 • Jā, jūs varat uzskatīt šīs izmaksas par “attiecināmām”, ja vien netiek pārsniegts jūsu projekta kopējais budžets saskaņā ar dotācijas līgumā noteikto. Ja vēlāk tiek veikta izmaksu revīzija, iespējams, jums būs jāsniedz pierādījums par nepieciešamību atlīdzināt šīs papildu izmaksas.

3. Es gribēju pieteikties dalībai projektā, kura termiņš tuvojas beigām, bet es nevaru sazināties ar saviem partneriem citās valstīs, jo viņu biroji ir slēgti. Vai Eiropas Komisija var pārcelt pieteikšanās termiņu? 

 • Komisija ir pagarinājusi projektu pieteikumu iesniegšanas termiņu programmās “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Aktuālos projektu pieteikšanas termiņus var  uzzināt šeit.
 • Lūdzu, sazinieties ar savu nacionālo aģentūru, jo dažas administratīvās procedūras attiecībā uz pieteikuma veidlapu iesniegšanu tiks vienkāršotas.

4. Es koordinēju “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektu, kuru ietvaros organizatoriskajos izdevumos ir iekļautas manu un manu kolēģu algas. Ņemot vērā daudzu darbību atcelšanu, vai mēs joprojām varam būt pārliecināti, ka saglabāsim šo operatīvo izdevumu pozīciju ar kuru rēķinājāmies?

 • Iepriekš minētajos gadījumos, kad individuālie dalībnieki ir tiesīgi saņemt vai paturēt individuālo atbalsta finansējumu (kabatas nauda vai pārcelšanās pabalsts) arī jums būs tiesības saņemt “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” organizatoriskā atbalsta finansējumu.  
 • Pat gadījumos, kad tiek atceltas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes, jums ir tiesības saņemt organizatoriskā atbalsta  finansējumu. Tas attiecināms uz telpu nomas izmaksām, un izmaksām, kas saistītas ar sagatavošanos un dalībnieku uzraudzību pirms izlidošanas, kā arī uzdevumiem, kurus veicat, lai atbalstītu dalībniekus Covid-19 pandēmijas ārkārtas situācijas vadībā (atcelšana, kontakti ar uzņemošajiem partneriem, konsultācijas utt.)

5. Esmu projekta koordinators, un man nācās apturēt projektu. Vai es varu paturēt finansējumu, kas paredzēts projekta vadības izmaksām? Vai es varu pagarināt savu projektu, lai vēlāk pabeigtu aktivitātes? 

 • Stratēģisko partnerību vai Solidaritātes projektu īstenotāji var izvēlēties uz laiku apturēt savu projektu, lūgt pagarināt projekta ilgumu un veikt plānotās aktivitātes, kad tiks atcelti spēkā esošie ierobežojumi saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Projekta vadības izmaksas tiks aprēķinātas, pamatojoties uz jauno projekta ilgumu, izslēdzot apturēšanu, bet tas nedrīkst pārsniegt kopējo saskaņoto piešķirtā finansējuma summu.

6. Esmu projekta koordinators. Man nācās atcelt aktivitātes, bet jau bija radušies izdevumi, kurus nevaru atgūt (telpu īre, dalībnieku izmitināšanas izmaksas utt.). Vai šīs izmaksas tiks segtas?

 • Lūdzu, sazinieties ar JSPA. Gadījumos, kad tiek atceltas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss” aktivitātes un organizācijām ir radušies izdevumi, kurus nevar atcelt, JSPA izskata organizāciju pieteikumus attiecināt un segt šos izdevumus, nepārsniedzot kopējo piešķirto finansējuma summu. 

7. Es vēlos noslēgt dotācijas līgumu par projekta īstenošanu, bet nevaru iegūt sava priekšnieka fizisku parakstu. Vai pietiek ar ieskenētu kopiju?

 • Ņemot vērā pašreizējos ārkārtas apstākļus saistībā ar COVID-19 pandēmiju, aicinām sazināties ar JSPA

Eiropas Komisija turpinās pielāgoties šai bezprecedenta situācijai, vajadzības gadījumā precizējot un vienkāršojot noteikumus un procedūru piemērošanu, sadarbojoties ar Erasmus+ nacionālajām aģentūrām un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūru (EACEA).