Atbalsta rīki Jauniešu apmaiņas projektiem (TYE – Tools for Youth Exchanges)

Jauniešu apmaiņām vajag saturu – lai radītu labu saturu, vajag rīkus. Galvenais šo apmācību  - Tools for Youth Exchanges (TYE) – mērķis ir palīdzēt jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem izzināt, dalīties un adaptēt rīkus, kas var tikt izmantoti, lai uzlabotu Jauniešu apmaiņas projektus. Apmācības norisināsies no 2017. gada 11. līdz 17. decembrim Budapeštā, Ungārijā. Pieteikšanās līdz 29. oktobrim!

Apmācības izstrādātas, lai:

 • veicinātu informētību par grupas procesies un rīkiem, kas fasilitē grupas attīstību Jauniešu apmaiņas laikā;
 • izzinātu rīkus, kas koncentrējas uz mācīšanās procesiem un starpkultūru mācīšanos;
 • izzinātu dažādus rīkus, kas motivē jauniešus būt aktīvāk iesaistītiem Jauniešu apmaiņas projektos;
 • veicinātu sapratni par to, kā dažādi rīki var ļaut jauniešiem efektīvāk izvērtēt savu projekta pieredzi un tikt iesaistītiem rezultātu izplatīšanas aktivitātēs;
 • izglītotu par to, kā integrēt tematiskās prioritātes Jauniešu apmaiņas projektos.   

Apmācības izstrādātas jaunatnes darbiniekiem, kas tiešā veidā strādā ar jauniešiem, kam ir pieredze, strādājot ar "Erasmus+: Jaunatne darbībā":

 • organizējot un/vai piedaloties starptautiskā Jauniešu apmaiņas projektā;
 • iesniedzot Jauniešu apmaiņas projekta pieteikumu (šobrīd tiek gaidīta atbilde) vai gatavojoties uzsākt Jauniešu apmaiņas projektu;
 • iesniedzot projekta pieteikumu, taču tas ticis noraidīts (šobrīd gatavojas iesniegt jaunu pieteikumu).

Tev jābūt tiešam kontaktam ar jauniešiem, kas jau ir iesaistīti vai vēlas iesaistīties starptautiskā Jauniešu apmaiņas projektā.

Šīs apmācības norisināsies angļu valodā, bez iespējas saņemt tulkojumu. Tāpēc dalībniekiem jābūt labām angļu valodas zināšanām (lai viņi varētu visu saprast un komunicēt).

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem. Apmācībās piedalīsies aptuveni 25-30 dalībnieki.

Apmācību programma

TYE apmācību programma izveidota, balstoties uz iepriekšējo gadu dalībnieku pieredzi un piedāvā dažādas radošās darbnīcas, informatīvās sesijas, aktivitātes, lai uzlabotu jauniešu apmaiņu praksi, izmantojot rīkus un metodes. Dalībnieki aicināti iepazīties ar provizorisko darba programmu.

Darba programma var nedaudz mainīties, organizatoru sagatavošanās tikšanās laikā.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 29. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tye-tools-for-youth-exchanges.6874/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv