Arī Vidrižu pamatskolas jaunieši "Pielaiko profesiju"

Turpinot Limbažu novada jauniešus iesaistīt projektā "Nāc, pielaiko profesiju", 24. maijā biedrības aktīvisti – projekta vadītāja Ņina Luščenoka, medicīnas feldšere Marīja Vītola un jaunieši – brīvprātīgie (NVA projekta "Jauniešu garantijas" ietvaros) Līga Vikse un  Adele Vēsma Korba - organizēja pasākumu.  Aktivitātē piedalījās 20 jaunieši, kuri aktīvi darbojās dažādās radošajās darbnīcās, izrādīja patiesu interesi, iegūstot jaunas zināšanas un attīstot esošās prasmes un iemaņas.

Aktivitātes laikā, Ņinas vadībā, jaunieši trenējās attīstīt savas pozitīvās īpašības, sevi pozitīvi "pašcildināt". Daļai jauniešu šis uzdevums likās diezgan grūts, jo jaunieši nevarēja "piemeklēt" sevis "raksturošanai" kādu "mīļvārdiņu". Spēlējot spēli un pieņemot kāda cita jaunieša "lomu", jauniešiem, kuriem iepriekš uzdevums sagādāja grūtības, nu vairs nešķita tik grūts un sarežģīts. Spēlēt cita jaunieša lomu, to pašcildināt, bija daudz vienkāršāk, jauniešiem bija patiess prieks līdzdarboties, viņi spēja atraisīties, runāt, diskutēt, tā ceļot savu pašapziņu un pašvērtējumu.

Ar lielu interesi jaunieši vēroja prezentācijas materiālus par bērnu un pusaudžu darba tiesībām, par iespējām strādāt jau no 13 gadu vecuma. Daži no jauniešiem, kuri jau vasarā vēlas iesaistīties darbā, interesējas par darba iespējām vasarā, uzdeva jautājumus par viņiem svarīgām lietām. Jaunieši uzsvēra, ka vēlas strādāt, lietderīgi pavadīt laiku, tā finansiāli atbalstot savas ģimenes, paši nopelnot kabatas naudu. Bija prieks klausīties, kādas ir jauniešu izvēlētās "sapņu profesijas". Arī vairāki Vidrižu pamatskolas skolēni vēlas kļūt par skolotājiem, arhitektiem, celtniekiem, citu profesiju pārstāvjiem.

Informējot jauniešus par nodarbinātības iespējām, Ņina jauniešiem stāstīja arī par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, t.sk. programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" piedāvātajām iespējām jauniešiem. Šī saruna jauniešos raisīja nopietnas pārdomas par projekta rakstīšanu, un lūdza biedrībai atbalstu un konsultāciju projekta izstrādē.

Lai jauniešiem rastos priekšstats par projekta izstrādi un īstenošanu, biedrības vadītāja jauniešiem pastāstīja par biedrības pieredzi projektu izstrādē un īstenošanā, motivēja jauniešus pamēģināt, jo iespējams, ka viss izdosies.

Lai atraisītu jauniešus nākamajai nodarbībai, Līga, Adele un Ņina bija sagatavojušas vairākas komandas saliedēšanas spēles. Jauniešiem bija prieks piedalīties, jo spēlējot tika veicināta savstarpējā komunikācija un atbalsts vienam pret otram.

Tā kā projekta ietvaros vēlamies jauniešiem nodot prasmes, kuras paši apguvām, Līgas un Adeles vadībā, jaunieši mācījās veidot sava sapņu uzņēmuma pirmo produktu - veidoja foto rāmīšus, kas jauniešiem lieliski padevās. Mūsuprāt, šajā nodarbē aktīvākas bija meitenes. Meitenes ļoti ātri un kvalitatīvi izveidoja foto rāmīti un apņēmās mājās to apgleznot. Kaut gan rāmīšu veidošana no diskiem veicās diezgan raiti, arī šeit neiztikām bez dažām neuzmanības kļūdām - netīšām aizlīmējot vāciņus vai novietojot tos pretējā virzienā.

Kā jau iepriekš paredzējām (jo pašiem nodarbības vadītājiem bija grūti apgūt šo prasmi, gatavojoties nodarbībām), vispiņķerīgākā aktivitāte bija atslēgu piekariņu pīšana. Šo prasmi biedrības aktīvistes Sabīnes Timermanes vadībā perfekti apguva Adele, tāpēc viņa uzņemās vadīt šo nodarbību jauniešiem un apmācīt citus komandas biedrus. Bija ļoti grūti trenēt savu raksturu, pacietību, uzsākt darbu vairākas reizes. Netīšām samudžinot darbu, atsākt atkal visu no jauna. Tomēr reizēs, kad kādam īsti neizdevās, netika atmests ar roku, bet gan meklēta palīdzība, kā pie nodarbību vadītājām, tā arī pie saviem skolas biedriem, kuri paši iemācījās un neatteica palīdzību vienaudžiem, tā aktualizējot kustību jaunietis-jaunietim.
 
Tā kā jebkuram "jaunam" uzņēmējam jāprot sniegt pirmo medicīnisku palīdzību, arī saviem darbiniekiem, ja tas ir nepieciešams, tad medmāsiņa Marija, iesaistot jauniešus praktiskā nodarbē, mācīja jauniešiem uzlikt pārsējus savainotai rokai, citām ķermeņa daļām, elpināt cietušo, kurš zaudējis samaņu, motivēja jauniešus piekopt veselīgu un aktīvu dzīves veidu, lietot uzturā veselīgu pārtiku. Nodarbības noslēgumā Marija organizēja nelielu viktorīnu, konkursu - pārbaudi iegūtās zināšanas.

"Čaklākie" jaunieši spēja nodemonstrēt iegūtās zināšanas jautājumos gan par veselīgu dzīvesveidu, gan pirmās palīdzības sniegšanu.
  
Aktivitātes noslēgumā jaunieši cienājās ar maiznīcas "Lielezers" cepto kliņģeri, baudīja garšīgās smalkmaizītes, kuras tika iegādātas projekta "Nāc, pielaiko profesiju" ietvaros.

"Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros"

Aktivitātes darba grupas vārdā, Adele Vēsma Korba, Ņina Luščenoka