Apzinies sevi šodien – rītdienai!

Šī gada no 14. līdz 17.augustam Lēdmanes novadā, viesu namā "Bekas" biedrība "Nākotnes Tilts" īstenoja Jaunatnes politikas valsts programmas apakšsadaļas "Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistei neformālās izglītības aktivitātēs, sekmējot viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos" projektu "Apzinies sevi šodien – rītdienai!"

Projektā kopā piedalījās 15 jaunieši no trīs novadiem – Stopiņu, Ikšķiles un Ogres.

Projekta laikā, izmantojot neformālās izglītības metodes, jaunieši veica dažādus uzdevumus, kuru izpildes laikā viņi apzinājās sevi un savas spējas, kuras piemīt uz doto brīdi un iedziļinājās dažādās sociālajās grupās un problēmās, kuras tajās ir sastopamas.

Otrs svarīgākais uzdevums projektā, bija izprast un apzināties savas vēlmes un intereses nākotnē, spējas, kuras piemīt tagad, un kuras noderēs nākotnē, lai sevi pilnveidotu, attīstītu un spētu pilnvērtīgi tās pielietot dzīvē.
Projekta laikā jaunieši veica arī radošās darbības, veidojot priekš sevis vai kādam citam zināmam cilvēkam sapņu ķērājus, bildes uz koka un unikālos t-kreklus ar sev tīkamu zīmējumu.
Paldies dalībniekiem par aktīvu dalību projektā un pateicība Ikšķiles, Ogres un Stopiņu novadu jaunatnes lietu speciālistiem par atbalstu projekta attīstībā, un Factory No1. par kokmateriālu nodrošinājumu radošajai darbnīcai “Bildes uz koka”.

 

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”