Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam

2015.gada 12.janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā tika apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2015. gadam. Programmas mērķis ir nodrošināt informatīvu, metodisku un finansiālu valsts atbalstu, lai radītu labvēlīgu vidi, kas palīdzētu jaunietim uzsākt patstāvīgu dzīvi kā atbildīgam sabiedrības loceklim, nodrošinot darba ar jaunatni Latvijā koordināciju un attīstību.

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 2015.gadā plāno izsludināt divus atklāto projektu konkursus, kuros viens no projekta iesniedzējiem būs pašvaldības, bet otrs – jaunatnes organizācijas.

Programmas kopējais finansējums ir 328 520 EUR.

 

Kontaktinformācija par valsts programmu: 
Agnese Lorence 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja 
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356289
Fakss: +371 67358060
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv

 

Jānis Drigins 
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas projektu koordinators
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356253
Fakss: +371 67358060
janis.drigins[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv