Apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2014. gadam

2014. gada 15. janvārī Izglītības un zinātnes ministrijā apstiprināta Jaunatnes politikas valsts programma 2014. gadam.

2014. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra plāno izsludināt trīs atklāto projektu konkursus Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam ietvaros, kur divos konkursos projektu iesniedzēji ir pašvaldības, bet trešajā   -  jaunatnes organizācijas.

Kontaktinformācija par projektu konkursiem:
Aija Riba
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358070
Fakss: +371 67358060
aija.riba@jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv