APPETISER Lielbritānijā – ievads Tavā starptautiskajā jaunatnes darbā!

No 2015. gada 1. līdz 5. februārim Mančestrā, Lielbritānijā norisināsies apmācības, kas paredzētas, lai veidotu pozitīvu pirmo pieredzi, piedaloties starptautiskos jauniešu projektos, tādējādi mudinot arī turpmāk izmantot programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” sniegtās iespējas. Pieteikšanās līdz šī gada 30. novembrim.

Organizētāji vēlas, lai dalībnieki sajūt, ko nozīmē darbs ar jauniešiem starptautiskā vidē. Nedomājot par apmācību teoriju un piemēriem, galvenais uzdevums dalībniekiem ir pašiem izzināt „starptautiskuma” priekšrocības.

Apmācību mērķi:

•Izgaršot neformālo un starpkultūru mācīšanos;
Izbaudīt pirmo starptautisko jauniešu projekta pieredzi;
Dalīties ar savas valsts jauniešu aktivitātēm starptautiskā kontekstā;
Izzināt atbalsta iespējas starptautiskām jauniešu aktivitātēm, kas ir pieejamas programmas „Erasmus+ Jaunatne darbībā” ietvaros;
Analizēt kvalitatīvus programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” jauniešu projektu piemērus;
Saprast, ko dalībnieki savas valsts darba praksē var iegūt no starptautiskās vides.

Apmācībās aicināti piedalīties: jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un projektu vadītāji.

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 30. novembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.4492/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu! 

Papildus informācija: 
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv