APPETISER – ievads, kā izmantot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" starptautiskajā jaunatnes darbā

Vai tev ir pieredze jaunatnes darbā vietējā līmenī, taču tu neesi īstenojis starptautiskas aktivitātes programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"? Piesakies apmācībām "APPETISER - An introduction on how to use the "Erasmus+ Youth in Action" Programme for international youth work", kuru galvenais mērķis ir sniegt tev pozitīvu pirmo starptautiska projekta pieredzi, lai turpmāk iedrošinātu tevi īstenot projektus programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā". Apmācības norisināsies no 2017. gada 27. novembra līdz 1. decembrim Lielbritānijā. Pieteikšanās līdz 17. septembrim!

Vai tu darbojies kādā organizācijā vai neformālā grupā un vēlies iepazīt programmu "Erasmus+", lai uzzinātu par starptautisko aktivitāšu iespējām – Jauniešu apmaiņas projektiem, Eiropas Brīvprātīgā darba projektiem un/vai Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem?

Ja uz augstāk minētajiem jautājumiem atbildēji pozitīvi un tu pazīsti jauniešus vai jaunatnes darbiniekus, kas varētu darboties programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā", tad piesakies apmācībām!

"Appetiser" apmācības izstrādātais, lai dalībnieki:

  • izmēģinātu neformālo un starpkultūru izglītību;
  • gūtu pirmo starptautiskā projekta pieredzi;
  • apmainītos ar vietējo jauniešu aktivitātēm starptautiskā vidē;
  • izzinātu, kādas atbalsta iespējas pieejamas starptautiskām jauniešu aktivitātēm programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
  • analizētu dažādus kvalitatīvu jauniešu projektu piemērus, kas īstenoti programmā „Erasmus+: Jaunatne darbībā”;
  • redzētu, ko var iegūt vietējā līmenī no starptautiskas pieredzes.

Lejupielādei: Appetiser_Promo_2017-2018.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 17. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.6736/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas vadītāja
E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv