Appetiser: ievadkurss, kā darbā ar jaunatni izmantot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

No 2018. gada 1. līdz 5. oktobrim Nīderlandē notiks Appetiser mācības "Ievadkurss: kā izmantot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas starptautiskajā darbā ar jaunatni" (Appetiser – An introduction on how to use the “Erasmus+: Youth in Action” Programme for international youth work). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 19. augustam.

Šīs mācības dalībniekiem sniegs pirmo pieredzi starptautisko projektu iespējās, kā arī motivēs pašus rakstīt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu pieteikumus.

Mācību mērķis – radīt izpratni par to, ko nozīmē strādāt ar jauniešiem starptautiskā vidē. Visas līdzšinējās zināšanas un gaidas tiks atstātas malā, radot vietu internacionalizācijas priekšrocību izpētei.

Tātad: vai tu esi jaunatnes darbinieks/līderis, bet vēl neesi līdz šim organizējis starptautiska līmeņa aktivitātes, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (un iepriekšējo programmu) iespējas?

Vai tu gribētu uzzināt vairāk par programmas Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem?

Vai tu ikdienā strādā ar jauniešiem, kuriem noderētu dalība starptautiskā projektā?

Vai tu esi daļa no organizācijas vai neformālas grupas, vai arī vienkārši vēlies vairāk iegūt informāciju par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas iespējām starptautiskā vidē?

Ja uz visiem jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad šīs mācības ir kā radītas tev.

"Appetiser" mācībās tev būs iespēja:

  • izbaudīt neformālo un starpkultūru mācīšanos;
  • iegūt pirmo pieredzi starptautisko jauniešu projektu īstenošanā;
  • apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu aktivitātes ietērpt starptautiskā kontekstā;
  • izzināt, kāds atbalsts pieejams starptautiskām jauniešu aktivitātēm programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
  • analizēt labās prakses piemērus, kas īstenoti ar programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" atbalstu;
  • uzzināt, kādus ieguvumus starptautiskie projekti sniedz vietējā darbā ar jauniešiem.

Nacionālo aģentūru tīkls organizē "Appetiser" mācības vairākas reizes gadā. Plašākai informācijai: http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

Provizoriskā mācību darba kārtība.

Kā pieteikties?
Pieteikties mācībām iespējams līdz 2018. gada 19. augustam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.7386/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem, ar labām angļu valodas zināšanām.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā. Ar mācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā, pēc līdzfinansējuma segšanas aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc mācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv