Appetiser: ievadkurss, kā darbā ar jaunatni izmantot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā”

No 2018. gada 10. līdz 14. decembrim Latvijā notiks Appetiser mācības "Ievadkurss: kā izmantot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" iespējas starptautiskajā darbā ar jaunatni" (Appetiser – An introduction on how to use the "Erasmus+: Youth in Action" Programme for international youth work). Pieteikšanās tiešsaistē līdz 7. oktobrim.

Šīs mācības dalībniekiem sniegs pirmo pieredzi starptautisko projektu iespējās, kā arī motivēs pašus rakstīt programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu pieteikumus.

Apmācību mērķis – radīt izpratni par to, ko nozīmē strādāt ar jauniešiem starptautiskā vidē. Visas līdzšinējās zināšanas un gaidas tiks atstātas malā, radot vietu internacionalizācijas priekšrocību izpētei.

Tātad: vai tu esi jaunatnes darbinieks/līderis, bet vēl neesi līdz šim organizējis starptautiska līmeņa aktivitātes, izmantojot programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" (un iepriekšējo programmu) iespējas?

Vai tu gribētu uzzināt vairāk par programmas Jauniešu apmaiņas, Eiropas Brīvprātīgā darba un Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektiem?

Vai tu ikdienā strādā ar jauniešiem, kuriem noderētu dalība starptautiskā projektā?

Vai tu esi daļa no organizācijas vai neformālas grupas, vai arī vienkārši vēlies vairāk iegūt informāciju par "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmas iespējām starptautiskā vidē?

Ja uz visiem jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad šīs apmācības ir kā radītas tev.

"Appetiser" apmācībās tev būs iespēja:

  • izbaudīt neformālo un starpkultūru mācīšanos;
  • iegūt pirmo pieredzi starptautisko jauniešu projektu īstenošanā;
  • apmainīties ar pieredzi, kā vietējās jauniešu aktivitātes ietērpt starptautiskā kontekstā;
  • izzināt, kāds atbalsts pieejams starptautiskām jauniešu aktivitātēm programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā";
  • analizēt labās prakses piemērus, kas īstenoti ar programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" atbalstu;
  • uzzināt, kādus ieguvumus starptautiskie projekti sniedz vietējā darbā ar jauniešiem.

Nacionālo aģentūru tīkls organizē "Appetiser" mācības vairākas reizes gadā. Plašākai informācijai: http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

Provizoriskā apmācību darba kārtība.

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 7. oktobrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/appetiser-an-introduction-on-how-to-use-the-erasmus-youth-in-action-programme-for-international-youth-work.7447/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv