Apmaiņas projekts “When I know what I can, then I know what I want”

Šovasar no 8. jūlija līdz 18. jūlijam viesu namā “Ausmas” Valkas novada Ērģemē notika jauniešu apmaiņas projekts  “When I know what I can, then I know what I want”, kurā piedalijās 27 jaunieši un viņu līderi no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas. Projekta laikā soli pa solim jaunieši tika virzīti uz to, lai apzinātos, ka lauku vidē arī ir atrodamas iespējas, kā sevi nodarbināt un gūt pieredzi.

Apzinoties savas spējas un prasmes ar gribas piepūli, ir iespējas kļūt aktīvākam un uzsākt reālu darbību, kas var būt arī iespēja gūt reālus ienākumus. Jaunieši tika iepazīstināti ar reālu pieredzi un praktiskiem piemēriem no dzīves, apmeklējot uzņēmējus laukos (z/s „Silkalni” ārstniecības augi, z/s „Lejasbrežģi” -   krēslinieku sēta un keramika) un izzinot jauno uzņēmēju atbalsta iespējas Valmieras biznesa un inovāciju inkubatorā. Par jauniešu iespējām un jauniešu dzīvi apmaiņas dalībnieki uzzināja, apmeklējot JIC „Vinda” Valmierā. Spēju un prasmju pārbaudei un izvērtēšanai tika piedāvātas sešas radošās darbnīcas (dziedāšana, dejošana, rokdarbi, pavārmāksla,  keramika, fotografēšana), kurās piedalījās visi projekta dalībnieki.

Darbnīcu mērķis bija radīt kādu paliekošu vērtību – izstrādājumu vai priekšnesumu, neskatoties uz patiku vai nepatiku kādā no konkrētajām jomām. Tas arī veiksmīgi izdevās. Tika radīti vilnas, pērlīšu un keramikas izstrādājumi, fotogrāfiju izstāde, dziesmas priekšnesums trijās valodās un iestudētas divas līnijdejas. Kultūras vakaros jaunieši iepazinās ar triju kaimiņvalstu vēsturi, simboliem, sasniegumiem, tautas tradīcijām un nacionālajiem ēdieniem, kā arī attīstības tendencēm.  Projekta trijās pēdējās dienās jaunieši izmantoja gūto pieredzi un zināšanas, gan demonstrējot dažādu neformālo izglītības metožu piemērus, gan veidojot „Ideju platformas” prezentācijas, izspēlējot simulācijas spēli ar savas idejas piedāvājumu finansētājiem.

Izvērtējuma veidošanā liela nozīme bija jauniešu projekta dienasgrāmatām, kurās viņi apkopoja gan jauniegūtās spējas un prasmes, gan dažādas emocijas. Kopēja projekta izvērtēšana bija nozīmīga tālākai programmas „Jaunatne darbībā ” piedāvāto iespēju izmantošanai. Kopīgās aktivitātes veicināja projekta dalībnieku saliedēšanos, par to liecināja tas, ka ikdienas aktivitātēs „circle” pamazām pārtapa par „family circle”. Brīvā laika aktivitātes – dažādas prāta un veiklības spēles veicināja dalībnieku saskarsmes spēju uzlabošanos angļu valodā. Ļoti liela nozīme projekta veiksmīgā norisē bija projekta līderu sadarbībai un ik vakara apspriedēm, kas ļāva elastīgāk pielāgot aktivitātes grupas noskaņojumam un vajadzībām. 

Apmaiņas laikā tika  izmantotas dažādas neformālās mācīšanās metodes – uzmundrinātāji, ledus laušana, diskusijas, prezentācijas, viedokļu apmaiņa, prāta vētra, reāla darbošanās radošajās darbnīcās, lomu spēles un simulācija, kultūras vakari.  Jaunieši komandas veidošanas principus varēja izprast caur sportiskām aktivitātēm. Projekta dalībnieki izstrādāja vienotu projekta logo un saukli, kuru var redzēt uz dalībnieku krekliņiem.

Apmaiņas projekta partneri piedalījās projekta pasākumu plānošanā, radošo darbnīcu un sporta aktivitāšu sagatavošanā un realizēšanā. Arī praktiskie jautājumi dažādu aktivitāšu organizēšanā projekta norises gaitā tika risināti, partneriem savstarpēji sadarbojoties. Projekta partneru sadarbība turpināsies, jo savu iniciatīvu kļūt par apmaiņas projekta turpinātājiem kā dalībnieku uzņēmējorganizācija ir izteikuši Lietuvas partneri.

Projekts “When I know what I can, then I know what I want” tika  finansēts no “Jaunatne darbībā” līdzekļiem. Tajā sadarbojās trīs biedrības: Biedrība “Atbalsts Valkas ģimenēm”(LV), Rural Communities Association of Ukmerge Region(LT), Non profit organization “Heategevusühistu “ANTVA’ (EST).

Saite uz attēliem un aprakstu:
http://hanimuns.wordpress.com/2013/07/31/jauniesu-starptautiskas-apmaina...

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.