Apmācību kurss „Šķeļot viļņus”

2014.gada 2.augustā notiks partnerības veidošanas pasākums. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina atsaukties jauniešu centru un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kuriem ir interese veidot kopīgus iniciatīvu projektus ar jauniešiem ieslodzījumu vietās.

Šobrīd jau ir uzsācies apmācību kurss „Šķeļot viļņus” (turpmāk – apmācību kurss), kas vairākos posmos norisināsies no 2014.gada 8.jūlija līdz 10.decembrim.

Sīkāka informācija blogā: http://skelotvilnus.blogspot.com/

Viens no apmācību kursa posmiem ir jauniešu iniciatīvu projektu īstenošana. Projektu īstenošanai atbalsts tiek piešķirts jauniešu neformālajām grupām ieslodzījumu vietās, kas piedalījušies apmācībās, taču, lai veicinātu šo jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē un demokrātijas procesos, kā sadarbība partneri tiek aicināti jauniešu centri un jauniešu nevalstiskās organizācijas. Iniciatīvu projektu norises laiks 2014.gada septembris – novembris.

Ja Tev ir interese iepazīt jauniešus ieslodzījuma vietās un īstenot kopīgas aktivitātes kopīgu mērķu vārdā, piesakies partnerības veidošanas pasākumam, kas norisināsies 2014.gada 2.augustā viesu namā netālu no Rīgas. 

Aicinām pieteikties vienu pārstāvi no jauniešu centra vai jauniešu nevalstiskās organizācijas. Vieta un dienas programma tiks izsūtīta apstiprinātajiem dalībniekiem. Vietu skaits ierobežots.

Dalībnieku profils

•Dalībniekiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, skolotāji, skolu psihologi);
Dalībnieki pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, tai skaitā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
Dalībniekiem ir priekšzināšanas un pieredze neformālās izglītības jomā (dalība JSPA rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību, pieredze sociālās iekļaušanas projektos u.c.);
Dalībniekiem ir motivācija izstrādāt un īstenot kopīgus projektus ar jauniešiem ieslodzījuma vietām;
Dalībniekiem ir ideja jauniešu iniciatīvas projektam.

Apmācības ir bezmaksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļu uz apmācību vietu jāsedz dalībniekiem pašiem.

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē https://docs.google.com/forms/d/1QGfjIRQG2eBhfyCX_jl6EOyqDYXsNCSJwzP6UqHC4Hk/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link līdz 2014.gada 25.jūlijam. Dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 28.jūlijam.

NB! Apmācību kurss „Šķeļot viļņus” tiek organizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot apmācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām” ietvaros. 

Detalizētāka informācija par Jaunatnes politikas valsts programmu 2014.gadam.

 

Agnese Lorence

Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.:   +371 67358073, Fakss: +371 67358060
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba, Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra