Apmācību kurss „Šķeļot viļņus”

Šis ir īpašs uzaicinājums jauniešu centru un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iesaistīties ilgtermiņa apmācību kursā, kura ietvaros tiks veicināta sadarbība starp jauniešiem ieslodzījuma vietās un jauniešiem „ārpusē”. 

1.posms, 2014.gada 8.-11.jūlijs
2.posms, 2014.gada 31.jūlijs-2.augusts
3.posms, 2014.gada 11.jūlijs–30.oktobris
4.posms, 2014.gada novembris (2 dienas)*
5.posms, 2014.gada 10.decembris (noslēgums) 

Apmācību kursa mērķis ir uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu, kas atrodas ieslodzījuma vietās, dzīves kvalitāti, kā arī veicināt to personu, kas strādā ar šiem jauniešiem, prasmju pilnveidošanu sociālās iekļaušanas jomā. 

Turklāt tā ir vienreizēja iespēja jauniešiem brīvībā satikt jauniešus ieslodzījuma vietās un īstenot kopīgas aktivitātes kopīgu mērķu vārdā.

Tātad īsumā
tiks rīkotas apmācības cietuma darbiniekiem un darbiniekiem no jauniešu centriem un nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni par neformālo izglītību → tālāk 4 cietumos tiks veidoti kopīgi iniciatīvu projekti starp jauniešiem ieslodzījuma vietās un jauniešiem „ārpusē” → tādējādi tiks stiprināta savstarpējā sadarbība un jauniešu sociālā iekļaušana. 

Apmācības ir unikālas, jo tajās piedalīsies dažādu institūciju pārstāvji – no Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Jelgavas, Jēkabpils, Daugavgrīvas cietumiem un Centrālcietuma, Valsts probācijas dienesta, kā arī pašvaldībām (jauniešu centriem) un jauniešu nevalstiskajām organizācijām. 

Apmācības sastāvēs no vairākām savstarpēji saistītām daļām, kurās būtiska ir sadarbība visu iesaistīto dalībnieku starpā. Līdzīgas apmācības ir notikušas iepriekš. Vairāk informācijas: http://skelotvilnus.blogspot.com/

Apmācību kursā „Šķeļot viļņus” plānotais:
1.daļā gūt izpratni par neformālās izglītības (NI) nozīmi un attīstīt cietuma darbinieku un darbinieku no jauniešu centriem un jauniešu nevalstiskajām organizācijām kompetences atbalsta sniegšanā jauniešiem, 
2.daļā 1.daļas dalībnieku radošā darbnīca jeb gatavošanās 3.daļai atbalsta sniegšanā jauniešiem, 
3.daļā 
10 dienu apmācību programma jauniešiem ieslodzījuma vietās,
jauniešu iniciatīvu projektu izstrāde un īstenošana, kur projekta iesniedzēja lomu uzņemas jauniešu centri un jauniešu nevalstiskās organizācijas, savukārt projekta īstenotāji ir jaunieši no ieslodzījuma vietām kopā ar šo organizāciju/institūciju jauniešiem.

4.daļā Pēc-apmācību izvērtēšanas pasākums.
5.daļā Noslēguma jeb projekta rezultātu prezentācijas pasākums.

Dalībnieku profils
Dalībniekiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, skolotāji, skolu psihologi);
Dalībnieki pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, tai skaitā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
Dalībniekiem ir vēlme iesaistīties jauniešu iniciatīvu projektu un pasākumu īstenošanā;
Dalībniekiem ir priekšzināšanas un pieredze neformālās izglītības jomā (dalība JSPA rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību, pieredze sociālās iekļaušanas projektos u.c.);
Dalībnieki ir gatavi piedalīties apmācību kursā visas programmas garumā.

Apmācības ir bezmaksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļu uz apmācību vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Apmācības notiks viesu namā netālu no Rīgas. Viesu nama adrese tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē https://docs.google.com/forms/d/1-My_lBTIzHK6wG4SDVm15OrGSauA9ha3RbsqZREtKCU/viewform līdz 2014.gada 2.jūnijam. Dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti līdz 9.jūnijam.

NB! Apmācību kurss „Šķeļot viļņus” tiek organizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam 2.1 aktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot apmācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām” ietvaros. 

Detalizēta informācija par Jaunatnes politikas valsts programmu 2014.gadam.

Agnese Lorence
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.:   +371 67358073, Fakss: +371 67358060
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba, Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra