Apmācību kurss "The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth field" (2nd edition)

Aicinām līdz 1. aprīlim pieteikties apmācību kursam "The plus of Erasmus plus: ideas matching and project management in the youth field" (2nd edition), kas notiks 2018. gada 21.-27. maijā, Ovjedo, Astūrijā, Spānijā. Apmācību kursa mērķis ir piedāvāt pilnīgu pārskatu par katras "ERASMUS+: Jaunatne darbībā" programmas darbības iespējām jaunatnes jomā. Dalībnieki iegūs zināšanas un instrumentus, kas nepieciešami, lai īstenotu kvalitatīvus projektus.

Apmācību kurss ir paredzēts gan jauniešiem, gan organizācijām, kam nav pieredzes programmas īstenošanā, kā arī projektu koordinatoriem un struktūrām, kas vēlās izzināt jaunas programmu iespējas un apakšprogrammas un vēlās uzlabot savu jaunatnes jomas izglītības projektu kvalitāti. Apmācību kursa ietvaros īpaša uzmanība būs pievērsta programmas filozofijai, struktūrai un iezīmēm kopumā, kā arī katram no tās pamatdarbības posmiem (KA1, KA2 un KA3) un saistītajām apakšaktivitātēm.

Daudzām organizācijām vēl arvien ir grūtības ar ilgtermiņa projektu plānošanu, pieteikšanu un kvalitatīvu projektu sagatavošanu. Bieži organizācijām ir grūtības saskaņot konkrētas idejas un vajadzības ar faktiskajām programmas iespējām.

Mūsu mērķi:

 • Eiropas jaunatnes politikas un stratēģijas ietvaros iepazīstināt ar "Erasmus+: Jaunatne darbībā" programmu.
 • izpētīt plašās iespējas, ko piedāvā dažādās programmas un apakšaktivitātes.
 •  veicināt starptautisko projektu vadības praksi.
 • veicināt mobilitāti un mācīšanās iespējas neformālās izglītības ietvaros.
 • veicināt neformālās izglītības atzīšanu.

Saturs:

 •  "Erasmus+: Jaunatne darbībā" mērķi, struktūra un saistība ar Eiropas jaunatnes politiku un citām programmām.
 •  galvenās aktivitātes un apakšaktivitātes: galvenās iezīmes, atbilstības un piešķiršanas kritēriji, finansēšanas noteikumi utt.
 •  tiešsaistes platformas un resursi, kas saistīti ar Programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu īstenošanu.
 • tiešsaistes pieteikumu pārvaldība un elektronisko veidlapu lietošana.
 •  starptautisko projektu vispārējā vadība un "dzīves cikls".
 •  neformālā mācīšanās.

Mūsu metodes balstīsies uz neformālās izglītības principiem un apvienos teorētiskās zināšanas ar praktisku mācīšanos, pieredzes apmaiņu un personīgo viedokļu paušanu. Dalībnieki tiks aicināti aktīvi piedalīties apmācībā, izmantojot dinamiskas un interaktīvas sesijas, seminārus, komandas uzdevumus, simulācijas, situāciju analīzes, debates un apaļā galda sanāksmes. Papildus tam tiks piedāvāta konsultēšana, lai sekmētu mācīšanos un nākotnes projektu izstrādi.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 1.aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/the-plus-of-erasmus-plus-ideas-matching-and-project-management-in-the-youth-field-2nd-edition.7152/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 
Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv