Apmācību kurss "Piedalies un iemācies! (Take part and learn!)"

Aicinām līdz 20. martam pieteikties apmācību kursam "Piedalies un iemācies! (Take part and learn!)", kas notiks 2018. gada 13.-18. maijā Merelbeke, Beļģijā. Apmācības paredzētas speciālistiem darbā ar jaunatni. Apmācību kursā tiks pētīti dažādi līdzdalības aspekti, parādot problēmas un iespējas darbā ar jaunatni.

Apmācību kursa dalībnieki mācīsies caur iesaistīšanos. Iesaistīšanās palielināšana palīdz attīstīt vērtīgas prasmes, piemēram, kritisku domāšanu, iniciatīvu un kopīgu projektu izstrādi. Speciālistiem darbā ar jaunatni ir svarīgi saprast, ko jaunieši var mācīties no iesaistīšanās un kā var palīdzēt šim mācību procesam būt vēl produktīvākam.

Šī mācību kursa metodika balstīsies uz neformālu mācīšanos, uz spēlēs balstītu mācīšanos un pašvirzītu mācīšanos. Programmas mērķis ir dot iespēju eksperimentiem. Piemēram, tiks izmantota mūzika, spēles un digitālās platformas kā instrumenti dalības potenciāla izpētei.

Programma tiks veidota, pamatojoties uz grupas pieredzi un zināšanām, debatēm un pašrefleksiju par dalībnieku mācību procesiem.

Šis apmācību kurss ir praktisks projekts no programmas "Apmācot trenerus (Training of Trainers)". Apmācību kursa pasniedzēji plāno dalīties pieredzē ar grupu par iesaistes metožu ieviešanu, bet dalībniekiem būs jāsniedz atgriezeniskā saite.

Datumi un norises vieta:
Apmācību kurss notiks 5 dienas, no 2018. gada 13. maija - svētdienas (ierašanās diena), līdz 18. maijam - piektdienai (izlidošana), CJT-Ten Berg (Merelbeke), Beļģija.

Apmācību mērķis ir apkopot daudzveidīgu dalībnieku grupu, kas ir no dažādām Eiropas daļām. Organizatori plānos grupu to līdzsvarojot pēc vecuma, dzimuma un pieredzes.

Apmācību dalībniekiem jābūt:

 • jaunatnes darbiniekiem, jaunatnes līderiem vai ierēdņiem, kas aktīvi strādā ar jauniešiem;
 • motivētiem un ieinteresētiem izzināt jauniešu līdzdalības konceptu;
 • jāspēj gūto pieredzi izplatīt tālāk savas darbības ietvaros, vairojot darbā ar jaunatni iesaistīto personu un jauniešu zināšanas un prasmes, sastādot plānu un to īstenojot tā, lai sasniegtu  maksimālus rezultātus;
 • jābūt pieejamam visā kursu norises laika posmā;
 • jāspēj strādāt angļu valodā.

Mērķi:

 • izpētīt jēdzienu par jauniešu līdzdalību plašā nozīmē un vairot izpratni par jauniešu aktīvās līdzdalības nozīmi;
 • identificēt šķēršļus un nodrošināt risinājumus, lai veicinātu jauniešu iesaisti;
 • izpētīt, kā neformālā izglītība un jaunatnes darbs var atbalstīt jauniešu izglītību, jo īpaši ar iesaisti brīvprātīgā darba aktivitātēs un aktīvu līdzdalību sabiedrībā;
 • piedāvāt platformu viedokļu un pieredzes, labas prakses un ideju apmaiņai iesaistes izglītībā, ļaujot dalībniekiem izmēģināt un iepazīt līdzdalības metodes;
 • ļaut dalībniekiem aktīvi piedalīties kursa sesiju veidošanā;
 • identificēt iespējas, kas ir gūtas dalībniekiem piedaloties programmā "Erasmus+" un radīt vidi turpmākai iesaistīšanai.

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 20. martam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/take-part-and-learn.7158/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Plašāka informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv