Apmācību kurss par neformālo izglītību jauniešu māju* darbiniekiem un jauniešiem, un citiem dalībniekiem, kas strādā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem

Šis ir uzaicinājums pašvaldību (jauniešu centru, skolu u.tml.) un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem iesaistīties ilgtermiņa apmācību kursā, kura ietvaros tiks veicināta sadarbība starp dažādos sektoros strādājošiem darbiniekiem un jauniešiem, kas mīt jauniešu mājās un jauniešiem „ārpusē”.

1. daļa, 2015. gada 3.-6. marts
2. daļa, 2015. gada 8.-11. aprīlis
3. daļa, 2015. gada 3. marts – 6. novembris
4. daļa, 2015. gada 5. maijs – 31. jūlijs
5. daļa, 2015. gada 1. jūlijs - 31. augusts 
6. daļa, 2015. gada 12. jūnijs un 1.-2. oktobris
7. daļa, 2015. gada 6. novembris

Apmācību kursa mērķis ir uzlabot sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu dzīves kvalitāti, sekmēt viņu līdzdalību sabiedriskajos procesos un nodrošināt iespējas iekļūt darba tirgū, pilnveidojot sociālās prasmes, kā arī nostiprinot veselīgā un aktīvā dzīvesveida paradumus. Papildus sociālie darbinieki un darbā ar jaunatni iesaistītās personas pilnveidos prasmes jauniešu sociālās iekļaušanas jomā. 

Turklāt tā ir vienreizēja iespēja dažādu institūciju/organizāciju darbiniekiem satikties un apmainīties pieredzēm, kā arī iepazīties dažādiem jauniešiem un īstenot kopīgas aktivitātes kopīgu mērķu vārdā.

Tātad īsumā →

tiks rīkotas apmācības jauniešu māju darbiniekiem un pašvaldību darbiniekiem (jauniešu centriem, skolām u.c.) un jauniešu nevalstiskajām organizācijām, lai veicinātu izpratni par neformālo izglītību → tālāk 4 jauniešu mājās tiks veidotas neformālās apmācību programmas, savukārt pārējās → īstenoti kopīgi iniciatīvu projekti starp tur mītošajiem jauniešiem un jauniešiem „ārpusē” → tādējādi tiks stiprināta savstarpējā sadarbība un jauniešu sociālā iekļaušana. 

Apmācības sastāvēs no vairākām savstarpēji saistītām daļām, kurās būtiska ir sadarbība visu iesaistīto dalībnieku starpā. Līdzīgas apmācības ir notikušas iepriekš ieslodzījuma vietās. Vairāk informācijas: http://skelotvilnus.blogspot.com/

Apmācību kursā plānotais:

1. daļā gūt izpratni par neformālās izglītības (NI) nozīmi un attīstīt jauniešu māju darbinieku un darbinieku no pašvaldību iestādēm un jauniešu nevalstiskajām organizācijām kompetences atbalsta sniegšanā jauniešiem, 
2. daļā 1.daļas dalībnieku radošā darbnīca jeb gatavošanās 4.daļai atbalsta sniegšanā jauniešiem, 
3. daļā visu apmācību kursā iesaistīto dalībnieku mentorēšana un koučings,
4., 5. daļā 

•10 dienu apmācību programma jauniešiem, kas mīt jauniešu mājās,
jauniešu iniciatīvu projektu izstrāde un īstenošana, kur projekta iesniedzēja lomu uzņemas pašvaldību iestādes un jauniešu nevalstiskās organizācijas, savukārt projekta īstenotāji ir jaunieši no jauniešu mājām kopā ar šo organizāciju/institūciju jauniešiem,

6. daļā vidustermiņa un pēc-apmācību izvērtēšanas pasākums,
7. daļā noslēguma jeb apmācību kursa rezultātu prezentācijas pasākums.

Dalībnieku profils

•Dalībnieki ir gatavi piedalīties apmācību kursā visas programmas garumā;
Dalībniekiem ir pieredze darbā ar jauniešiem, tai skaitā jauniešiem ar ierobežotām iespējām (sociālie pedagogi, sociālie darbinieki, jaunatnes darbinieki, skolotāji, skolu psihologi);
Dalībnieki pārstāv organizāciju vai institūciju, kas ikdienā strādā ar jauniešiem, tai skaitā ar jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
Dalībniekiem ir vēlme iesaistīties jauniešu iniciatīvu projektu un pasākumu īstenošanā;
Dalībniekiem ir priekšzināšanas un pieredze neformālās izglītības jomā (dalība Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajās apmācībās par neformālo izglītību, pieredze sociālās iekļaušanas projektos u.c.).

Apmācības ir bezmaksas. Aģentūra sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, taču ceļu uz apmācību vietu jāsedz dalībniekiem pašiem. Apmācības notiks viesu namā netālu no Rīgas. Viesu nama adrese tiks paziņota apstiprinātajiem dalībniekiem.

Lai pieteiktos apmācībām, aizpildiet pieteikuma anketu tiešsaistē: http://goo.gl/forms/tAQvCFCYsh līdz 2015.gada 23.februārim. Vietu skaits ierobežots! Dalībnieku atlases rezultāti tiks paziņoti 24.februārī.

NB! Apmācību kurss tiek organizēts Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam 2.1 aktivitātes „Atbalsts sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu iesaistīšanai ilgtermiņa kursos, papildus nodrošinot apmācības sociālajiem darbiniekiem un darbā ar jaunatni iesaistītām personām” ietvaros. 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2015.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros. Valsts programmas pasākumus īsteno Izglītības un zinātnes ministrija un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra. Valsts programmas kopējais valsts budžeta finansējums – 330 520 EUR.

Detalizētāka informācija par Jaunatnes politikas valsts programmu 2015.gadam.

 

Papildus informācija:

Agnese Lorence
Izglītības un zinātnes ministrijas
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004
Tālr.:   +371 67356289, Fakss: +371 67358060
agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @JaunatneDarbiba, Draugiem.lv lapa: Jaunatne darbībā
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

* jauniešu māja – bērnu aprūpes institūcijas izveidota viena vai vairākas atsevišķas dzīvokļa tipa telpas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši 15 gadu vecumu un kas sagatavo jaunieti patstāvīgai dzīvei ārpus institūcijas.