Apmācības “Projektu darbnīca: Brīvprātīgā darba projekti”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas no visas Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” Brīvprātīgā darba projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām “Projektu darbnīca: Brīvprātīgā darba projekti”, kuras notiks no 2018. gada 14. līdz 16. martam viesu namā Ķekavas novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 2. martam.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu https://goo.gl/forms/El2ua1KnyBcjhvPM2.   

Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2018. gada 7. martam.

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par brīvprātīgo darbu (līdz šim tas tika saukts par Eiropas Brīvprātīgo darbu (EBD)), tā vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem, EBD vadlīnijām un EBD hartu.

Piedaloties apmācībās, tev būs iespēja mācīties citādi un:
•   veidot izpratni par brīvprātīgo darbu, tā vērtībām, brīvprātīgā lomu organizācijā un vietējā sabiedrībā;
•   paaugstināt zināšanas, prasmes, iemaņas, lai īstenotu brīvprātīgo darbu projektu, nodrošinot tā kvalitāti;
•   iepazīties ar brīvprātīgo darbu kā mācīšanās iespēju visiem, t.sk. arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
•   iepazīties ar Youthpass rīku;
•   apzināt brīvprātīgo darbu projekta riskus un izaicinājumus un veidus, kā ar tiem tikt galā;
•   apzināt pieejamos resursus un veicināt savstarpēju sadarbību;
•    iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Vairāk par brīvprātīgo darbu var uzzināt:

http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/eiropas-brivpratigais-darbs

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu tajās varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus. Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

Aija Kasemira, tālr.nr.: 67356240, e-pasts: Aija.Kasemira@jaunatne.gov.lv.