Apmācības par stratēģiskās partnerības projektiem "CROSS OVER"

Vēlies ieviest inovatīvas pieejas jaunatnes darbā, risināt jauniešiem aktuālas problēmas un uzlabot jaunatnes darba kvalitāti? Tad līdz 13. oktobrim piesakies apmācībām, kas norisināsies 3 posmos no oktobra līdz decembrim.

Lai veicinātu izpratni par Stratēģiskās partnerības projektu kvalitatīvajiem aspektiem un sekmētu ilgtermiņa sadarbību starp dažādām organizācijām, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar citām ES programmas valstu nacionālajām aģentūrām īsteno 3 posmu apmācības dažādu nozaru organizācijām un to pārstāvjiem, kuriem ir vēlme īstenot Stratēģiskās partnerības projektus jaunatnes jomā.

1. posms ( 18. oktobris, ES Māja): nacionāla mēroga vienas dienas apmācības, kurās tiks dota iespēja izzināt Stratēģiskās partnerības projektu svarīgākos kvalitātes aspektus, atrast partnerus nacionālā līmenī un attīstīt savu projekta ideju. Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt par tiešsaistes platformu, kurā būs iespēja atrast starptautiskos partnerus projektam.

2. posms (novembris): starptautisku un nacionālu partnerību veidošana, kuras laikā dalībniekiem, izmantojot tiešsaistes platformu (trello.com) un apmācītāju atbalstu, būs iespēja meklēt nacionāla un starptautiska mēroga partnerus, ar kuriem kopā attīstīt un īstenot projekta idejas. Aktīvākajiem un motivētākajiem dalībniekiem, kuri būs atraduši partnerus platformā, tiks dota iespēja doties uz starptautiskajām apmācībām Prāgā, Čehijā.

3. posms (1.-5. decembris): starptautiska mēroga apmācības Prāgā, Čehijā, kurās dalībnieki kopā ar starptautiskajiem partneriem izstrādā savas projekta idejas un projekta pieteikumus.

Apmācību mērķgrupa:
- dažādu nozaru organizāciju (NVO, valsts/pašvaldības iestādes, uzņēmumi, izglītības iestādes u.c.) pārstāvji, kuriem ir interese un motivācija veidot ilgtermiņa sadarbības projektus ar citu nozaru organizācijām jaunatnes jomā. Priekšroka tiks dota organizācijām ar priekšzināšanām Stratēģiskās partnerības projektos un organizācijām, kuru idejas būs saistītas ar šādām tēmām: nodarbinātība un jauniešu NEET situācijās iesaiste.
No vienas organizācijas aicinām pieteikties no 1 - 2 pārstāvjiem (pilngadīgām personām).

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina visus interesentus pieteikties dalībai apmācību 1. posmam - nacionālā mēroga apmācībām, kas notiks 2016. gada 18.oktobrī, ES Mājas stikla zālē (no plkst.10:00 - 17:00).

Lūdzam ņemt vērā, ka tikai tiem dalībniekiem, kas piedalīsies nacionālā mēroga apmācībās, būs iespēja piedalīties starptautiskajās apmācībās, kas notiks Čehijā 2016. gada decembra sākumā.

Dalība apmācībās ir bez maksas.

Lai pieteiktos dalībai apmācībās, lūdzam aizpildīt elektronisko pieteikšanās formu http://ej.uz/ubja līdz 2016. gada 13. oktobra plkst. 11:00.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet:

Edgars Knohenfelds
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67358066
edgars.knohenfelds[at]jaunatne.gov.lv
www.jaunatne.gov.lv
Twitter: @Jaunatne
Facebook: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra