Apmācības jauniešiem "No domas līdz darbībai!"

No 12. līdz 14. augustam JIC "Šķūnis" norisinājās apmācības Saldus novada jauniešiem. Šī bija apmācību cikla ‘’No domas līdz darbībai!’’ otrā daļa - ‘’Ko es varu?’’. Apmācību tēma bija "Veiksmīgu cilvēku 7 paradumi".

Trīs dienu laikā jaunieši caur dažādām neformālās izglītības metodēm apguva iemaņas kā kļūt proaktīvākiem, uzņemties atbildību par savu dzīvi, apzināties galamērķi, likt svarīgākās lietas pirmajā vietā, dzīvot ar apziņu – es vinnēju, tu vinnē (win-win), ieklausīties citos, sinerģiju, kā arī praktiskas lietas, ko darīt, lai pakāpeniski attīstītu sevi svarīgākajās dzīves jomās. 

Viena  no interesantākajām izvērtās aktivitāte par savas dzīves ceļa plānošanu. Šeit bija novērojams tas, kādas katram ir svarīgākās vērtības, un ko jaunieši vēlas sasniegt. Kāds būs precējies ar daudz bērniem, veiksmīgu karjeru, cits ceļos, vēl citam būs sava bibliotēka un vismaz 5 personīgie roboti. Diezgan grūti jauniešiem bija iztēloties, ko cilvēki varētu teikt  viņu astoņdesmitajā dzimšanas dienā. Daudzi sprieda, ka tik tālu nemaz nenodzīvos, citiem svarīgākais bija to pavadīt kopā ar tuvākajiem un atskatīties uz kopā piedzīvoto.

Kopumā jaunieši apmācības vērtēja ļoti pozitīvi, uzsverot, ka iemācījušies noderīgas un praktiskas lietas, savas dzīves kvalitātes uzlabošanā un mērķu sasniegšanā. Priecējoši ir tas, ka daudzi no apmācību dalībniekiem uzsākuši un turpina to, ko apņēmušies paveikt, piemēram, sākuši skriet, apgūt svešvalodu, kā arī nodarboties ar jogu. Daļa no jauniešiem piedalījās arī apmācību 3. daļā – Jauno līderu akadēmijā.

Jauno līderu akadēmija norisinājās no 19. līdz 21. augustam. Akadēmijas tēma šogad bija ideju ģenerēšana, resursi, jauniešu uzņēmējspēja, iespēju apzināšanās Saldus novadā. Balstoties uz iegūtajām prasmēm un zināšanām, jauniešiem bija jāsagatavo savs projekts, kurš tiktu realizēts Saldus novadā. Apmācību trešajā dienā jaunieši prezentēja savus projektus  Saldus novada jaunatnes lietu konsultatīvās padomes pārstāvjiem Ilzei Kļavai, Lienei Klagišai, Aivaram Kaņepam. Projektu prezentācijās piedalījās un jautājumus uzdeva arī Izglītības pārvaldes projektu darba vecākā speciāliste Laine Blūma, Saldus novada pašvaldības vides pārvaldības speciāliste Zane Štencele, laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste Agrita Maniņa un JIC „Šķūnis” darbinieki.  Projekti bija visdažādākie  - semināri un tikšanās, lai uzlabotu skolotāju un skolēnu attiecības; suņu izklaides parks; nometne ar burāšanu un airēšanu „Okeāns”, velosipēdu remonts un noma; O.Kalpaka muzejā piedāvāto aktivitāšu paplašināšana; kafejnīca ar ļoti plašu aktivitāšu piedāvājumu jauniešiem. 

Apmācību noslēgumā jaunieši pārrunāja iespējas, ko darīt jau tagad, lai vismaz daļa no viņu idejas tiktu realizēta. Jaunieši novērtēja, ka apmācības ir izdevušās un viņi ieguvuši ne tikai jaunus draugus, bet arī jaunas prasmes. Apkopojot izvērtējuma anketas, pamanāms tas, ka jaunieši attīstījuši prasmi uzstāties, apguvuši improvizācijas teātra metodes, iemācījušies formulēt biznesa/projekta ideju, veiksmīgi sadarbojušies komandā, kā arī spējuši ģenerēt idejas.  

Visu  3 daļu apmācību dalībnieki vēlreiz satiksies JIC „Šķūnis” 11.septembrī, lai atcerētos kā gājis un arī pārrunātu iespējamās kopīgās aktivitātes turpmāk. 

Projekta dalībnieki ir pateicīgi visiem apmācību vadītājiem un īpašs paldies arī projekta vadītājai Lienei Klagišai. 

 

JIC „Šķūnis” darbinieces Ilze Fišmeistere un Rudīte Muraševa