Apmācības jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) organizācijām

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina organizācijas un iestādes no visas Latvijas, kurām iepriekš nav bijusi pieredze EBD projektu īstenošanā, pieteikties apmācībām jaunajām Eiropas Brīvprātīgā darba organizācijām "Izproti Eiropas Brīvprātīgo darbu”, kuras notiks no 2016. gada 4. līdz 6. novembrim viesu namā "Puduri”, Ķeguma novadā. Pieteikšanās apmācībām līdz 24. oktobrim.

Pieteikšanās elektroniski, aizpildot anketu līdz 2016. gada 24. oktobrim šeit: http://ejuz.lv/jaunas
Rezultāti tiks paziņoti visiem personīgi līdz 2016. gada 28. oktobrim.

Apmācību mērķis ir veicināt izpratni par EBD vērtībām un projektu īstenošanas kvalitātes kritērijiem saskaņā ar labas prakses principiem, EBD vadlīnijām un EBD hartu.

Piedaloties apmācībās, Jums būs iespēja mācīties citādi un:
•    veidot izpratni par EBD vērtībām, brīvprātīgā lomu organizācijā un vietējā sabiedrībā;
•    paaugstināt zināšanas, prasmes, iemaņas, lai īstenotu kvalitatīvu EBD projektu;
•    iepazīties ar EBD kā mācīšanās iespēju visiem, t.sk. arī jauniešiem ar ierobežotām iespējām;
•    iepazīties ar Youthpass rīku;
•    iepazīties ar īstenoto projektu pieredzi un piemēriem;
•    apzināt EBD projekta riskus un izaicinājumus un veidus, kā ar tiem tikt galā;
•    apzināt pieejamos resursus un veicināt savstarpēju sadarbību;
•    iepazīt citu organizāciju pārstāvjus, gūt jaunu pieredzi, kontaktus un idejas.

Vairāk par Eiropas Brīvprātīgo darbu var uzzināt:
•     http://www.jaunatne.gov.lv/lv/jaunatne-darbiba/eiropas-brivpratigais-darbs
•    http://jaunatne.gov.lv/sites/default/files/web/ErasmusPlus/2016/vadlinija/erasmus-plus-programme-guide_lv.pdf

Dalībnieku profils:
•    akreditēto EBD organizāciju pārstāvji, kuri gatavo sava pirmā EBD projekta pieteikumu;
•    organizāciju pārstāvji, kuri ir iesnieguši akreditācijas pieteikumu EBD akreditācijai;
•    organizāciju pārstāvji, kuras plāno darboties EBD projektu jomā.

Dalībnieku skaits apmācībās ierobežots, tādēļ prioritāte tiks dota jau akreditēto organizāciju pārstāvjiem, izvērtējot to motivāciju. Apmācībām no katras organizācijas var pieteikties viens pārstāvis.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai Jūs tajās varētu piedalīties visas apmācību dienas! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sedz uzturēšanās (arī nakšņošanas), ēdināšanas un apmācību izdevumus, savukārt ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu jāsedz Jums pašam/-ai.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, rakstiet vai zvaniet: Ginta Salmiņa, tālr.: 29256888, E-pasts: apmacibas@brfonds.lv