Apmācības "Aizrautība mācīties" (Passion for learning!) PAGARINĀTA PIETEIKŠANĀS

Aicinām līdz 19. aprīlim pieteikties apmācību kursam "Aizrautība mācīties", kas notiks 8.-12. maijā Siguldā. Ja katru dienu strādājat ar jauniešiem, lai attīstītu savas prasmes, un Jūs vēlaties izpētīt veidus, kā labāk veicināt viņu mācīšanos, tad šīs apmācības būs Jums lietderīgas. Mācības paredzētas Latvijas un Igaunijas darba ar jaunatni speciālistiem.

Apmācību kursā būs iespējams izpētīt motivāciju mācīties un meklēt veidus, kā jauniešiem paaugstināt motivāciju mācīties. Apmācību kursa uzdevums ir nodrošināt augstāku kvalitāti ikdienas darbā ar jaunatni!

Apmācību sagaidāmais rezultāts:

 • speciālistu darbā ar jaunatni kompetences attīstīšana, lai atvieglotu mācību procesu jaunatnes darba kontekstā;
 • attīstīt darba ar jaunatni kvalitāti, ieviešot mācību veicināšanu kā regulāru jaunatnes darbinieku praksi.

Apmācību mērķi:

 • izpētīt mācību procesa būtību un mācību ciklu;
 • attīstīt personisko izpratni par mācību līdzekļiem;
 • izpētīt jēdzienu "pašmotivēta mācīšanās (self-directed learning)" un noskaidrot, kā būt "pašmotivētam apmācāmajam (self-directed learner)";
 • apmainīties ar instrumentiem un praksi, kas veicina mācīšanos;
 • analizēt, kādas ir mācību atvieglošanas metodes organizācijā un kā atbalstīt mācīšanos šajā vidē.

Mērķa grupa:

 • speciālisti darbā ar jaunatni no Latvijas un Igaunijas, kas katru dienu strādā ar jauniešiem nacionālā vai starptautiskā līmenī;
 • jaunatnes darbinieki, kas pārstāv organizāciju/iestādi (darbinieks/brīvprātīgā darba veicējs).

Noteikums dalībniekiem:

 • spēt strādāt angļu valodā;
 • spēt piedalīties visās 3 apmācības aktivitātēs.

Jūs varat pieteikties, ja Jums ir:

 • pieredze un prakse darbā ar jauniešiem, par ko apmācību dalībnieki tiks aicināti dalīties pieredzē;
 • vēlaties ieviest un stiprināt apmācību procesu organizācijā.

Apmācību kurss sastāv no 5 posmiem:
1. fāze: starptautisks seminārs, 2018. gada 8.-12. maijs (Sigulda, Latvija):

 • izpētīt atšķirības starp mācībām un izglītību;
 • izpētīt mācīšanās perspektīvas ikdienas jaunatnes darbā un dažādās mācību stratēģijās, metodēs un praksē;
 • mācību plāna izstrāde.

2. fāze: jūsu mācību plāna īstenošana organizācijā.
3. fāze: pēc apmācībām realizēta nacionālā līmeņa aktivitāte (2018. gada jūnijs-jūlijs)

 • jūsu īstenotā mācību plāna analīze;
 • turpmāko vajadzību un mērķu noteikšana.

4. fāze: turpmākā prakse savā organizācijā.

5. fāze: pēc apmācībām realizēta nacionālā līmeņa aktivitātes tālāka realizācija (2018. gada augusts – septembris):

 • -citu dalībnieku iesaistīšana no jūsu organizācijas;
 • -jūsu mācību plāna novērtēšana un tālāka attīstība.

Visiem apmācību dalībniekiem, pamatojoties uz mācību plānu, apmācību laikā jābūt gataviem dalīties ar savu darba pieredzi un to analizēt. Šajā posmā tiks sniegts komandas atbalsts.

Mācību procesa atvieglošana ir ne tikai mācīšanās rezultātu novērtēšana un dokumentēšana, bet arī mērķtiecīgi orientēti mācību mērķi. Apmācītājam ir jāredz apmācāmā potenciāls: motivēt izglītojamo, sniegt idejas, padomus un atsauksmes, piedāvāt resursus, uzdot atbalstošus jautājumus un ieklausīties. Apmācītājs ir atbildīgs arī par mācību procesam atbilstošas vides izveidi. Un visbeidzot, apmācītājs ir arī tas, kas apvieno cilvēkus!

KĀ PIETEIKTIES?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 19. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/passion-for-learning.7198/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu līdzekļiem.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

 

Plašāka informācija:
Dita Usāre
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +37167358063
dita.usare[at]jaunatne.gov.lv