ANO Jauniešu delegātu programmas pirmā konference “Jaunieši un ārpolitika”

23. novembrī Bauskas Valsts ģimnāzijā norisināsies pirmā Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Jauniešu delegātu programmas nacionāla līmeņa konference “Jaunieši un ārpolitika”. Konferences mērķis ir veicināt jauniešu izpratni par ANO dienaskārtības jautājumiem, kā arī parādīt, kā šie jautājumi ietekmē ikdienas dzīvi Latvijā. Konferences laikā jaunieši darbosies sešās darba grupās, kas katra apskatīs citu aktuālu tematu.

Konferencē “Ekspertu domnīcas” vadīs Ārlietu, Labklājības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības un Aizsardzības ministriju darbinieki, kā arī projekta “Skola 2030” un jauniešu kustības “Medijpratējs” dalībnieki.  Šīs ekspertu domnīcas būs lieliska iespēja jauniešiem uzzināt, kā ikdienā ar dažādiem jautājumiem strādā gan ministriju darbinieki, gan nevalstiskā sektora pārstāvji.

Pēc “Ekspertu domnīcām” jauniešiem būs iespēja darba grupās izveidot savus priekšlikumus  un prezentēt tos gan saviem vienaudžiem, gan ekspertiem. Jauniešu darba grupas vadīs jaunie profesionāļi, kas arī savu nākotni vēlas saistīt ar konkrētās darba grupas tēmu.

Pieteikties konferencei iespējams līdz 15. novembrim. Pieteikuma anketa: https://www.klubsmaja.lv/2019/10/ano-konference/.

Par ANO Jauniešu delegātu programmu:
ANO Jauniešu delegātu programma ir ANO iniciatīva, lai veicinātu jauniešu līdzdalību savas valsts pārvaldē. ANO Jauniešu delegāts ir daļa no savas valsts delegācijas ANO rīkotajos pasākumos. Jaunieša loma valsts delegācijā ir sniegt savu redzējumu ar jaunatni saistītās jomās, palīdzēt valsts delegācijai savu iespēju un prasmju robežās, kā arī veidot sadarbību ar citu valstu Jauniešu delegātiem. Latvijā šī programma tiek īstenota pirmo reizi.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Ārlietu ministriju, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un citiem sadarbības partneriem.
ANO Jauniešu delegātu programmas aktualitātēm iespējams sekot līdzi “Klubs “Māja” – jaunatne vienotai Eiropai” sociālajos tīklos – Instagram un Facebook – (@klubsmaja) un mājaslapā www.klubsmaja.lv. Vēlmes iesaistīties ANO Jauniešu delegātu programmas aktivitātēs gadījumā lūgums rakstīt uz e-pastu ano@klubsmaja.lv.

Latvijas ANO Jauniešu delegāta sekretariāts