Angļu valoda pirmsskolā (Intervija ar "eTwinning Nacionālā balva 2012" uzvarētāju K.Bernāni)

Novembra beigās Pļaviņu novada ģimnāzijā Latvijas Skolu i-tehnoloģiju ekspozīcijā (LatSTE 2012) tika paziņoti konkursa Nacionālā eTwinning balva 2012 uzvarētāji. V/a Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra skolu programmas eTwinning rīkotajā konkursā eTwinning balvu ieguva Priekuļu pirmsskolas izglītības iestādes Mežmaliņa realizētais projekts P.A.L.E. – Play and Learn English. Par projekta gaitu, aktivitātēm un gūtajām vērtībām uz sarunu aicinājām projekta vadītāju un eTwinning vēstnieci, PII Mežmaliņa vadītāju Kristīnu Bernāni. 

 

Darbošanās projektos, gan valsts mēroga, gan starptautiskos, nav jaunums jūsu vadītajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde „Mežmaliņa" kopš 2002. gada piedalās dažādos ar vides izglītību saistītos projektos. Pateicoties šīm aktivitātēm un gūstot finansiālu atbalstu, iestādei tika piesaistīti līdzekļi, kurus izmantoja, lai izveidotu iestādē vides centru – telpu semināriem, kas aprīkota ar visu nepieciešamo datortehniku, ekrānu, projektoru, dokumentu kameru u. c. Lai uzsāktu darboties projektos, ir nepieciešama datortehnika un interneta pieslēgums. Darbojoties VISC organizētajā pilotprojektā Sešgadīgo izglītojamo mācību programmas ieviešanas aprobācija 2010./2011. mācību gadā, esam guvuši iespēju strādāt ar interaktīvo tāfeli. Bērni ir atvērti jaunām tehnoloģijām un izmanto iespēju strādāt ar jaunām spēlēm un uzdevumiem, izmantojot IKT. Piedalīties starptautiskos projektos mūs mudināja doma, ka apstāties pie iesāktā nevar, skolotājam ir jākaļ sava pedagoģiskā meistarība jebkuros apstākļos un neskaitot pedagoģiskajā darbā ieguldītos gadus.  

      

eTwinning projektā pirmoreiz iesaistījāmies 2008. gada ziemā. Tajā darboties mūs uzaicināja skolotāja Anna Karidi Pirounaki no Kaparelli bērnudārza Grieķijā. Tēma likās interesanta un viegla – bija jāraksta stāsts ar turpinājumiem, bērnu ilustrācijām, bet, kad sākām darboties, tikai tad sapratām, ka tik vienkārši tas nav. Interneta lietošana, foto un video pārveidošana, blogi, informācijas sūtīšana un citas līdz šim pirmsskolas darbā nedarītas lietas. Pēc palīdzības griezos pie Portugāles skolotājas, kas deva instrukcijas, kā soli pa solim pareizi ievietot fotogrāfijas vai video virtuālajā dienasgrāmatā (blogs), kā izveidot runājošo pastu un citas lietas. Pēc trīs mēnešu neklātienes apmācības jutos kā pilnvērtīga projekta partnere. Tā nu ir sanācis, ka jau piekto gadu darbojamies kopīgos projektos ar četriem bērnudārziem no Eiropas. 

Kā tiek organizēts darbs projektā, un kas tajā piedalās?

 eTwinning jeb e-Sadraudzība ir ar Eiropas Savienības gādību izveidots portāls, kura virtuālajā vidē darbojas izglītības darbinieki no visām Eiropas dalībvalstīm un citām valstīm. Pateicoties šim pirms sešiem gadiem izveidotajam portālam, skolotāji var meklēt sadarbības partnerus, domubiedrus dažādu projektu realizēšanai. eTwinning portālā izveidotie projekti ļoti bieži pāraug dažādos Comenius, Grundtvig un citos projektos, kuru realizēšanai tiek investēti arī naudas līdzekļi. Projekti eTwinning vidē notiek bez papildu materiālo līdzekļu piesaistīšanas. Galvenais portāla mērķis ir ērta partneru meklēšanas iespēja, projektu veidošana un realizēšana.

Projektā P.A.L.E. – Play and Learn English (Mācies angļu valodu caur spēlēm) bija iesaistīti 5 Eiropas bērnudārzi (Portugāle – Kindergarten of Porto de Mós; Francija – Kindergarten of Jules Ferry; Austrija – Kindergarten of Launegg; Grieķija – Kindergarten of Kaparelli; Latvija – Priekuļu pirmsskolas izglītības iestāde Mežmaliņa). Tā ietvaros mūsu pirmsskolas 4–6 gadu vecuma bērni rotaļājoties un spēlējoties apguva angļu valodas pamatus. Lietojot datoru, internetu, apguva drošas interneta lietošanas prasības, sazinājās tiešsaistē ar vienaudžiem angļu valodā. Pedagoga uzdevums bija izmantot bērnu dabisko vēlmi mācīties angļu valodu, piemeklēt bērniem saprotamu mācību materiālu, kas rosinātu darboties spēlējoties, izmantojot IKT (informācijas un komunikāciju tehnoloģijas), apgūt angļu valodas pamatus:

  • iemācīties lietot atslēgas vārdus un īsus teikumus;
  • klausīties dzejoļus un dziesmas;
  • attīstīt klausīšanās iemaņas, lai varētu izpildīt vienkāršus uzdevumus;
  • iemācīties vārdus un priekšmetu nosaukumus, kuri ir apkārtnē, veidojot vārdiņu sarakstu;
  • ar prieku klausīties un dramatizēt stāstiņus.

Viena gada laikā bērni iemācījās pastāstīt par sevi, kas patīk, kas nē, iemācījās iepazīties ar svešiniekiem, sasveicināties un atvadīties, kā arī apguva vienkāršus vārdiņus, kas nepieciešami ikdienā. Projekta tīmekļa vietnē https://playle.wikispaces.com izveidots interaktīvs saraksts ar dažādiem izmantotajiem mācību materiālim, ko iespējams lietot arī citām pirmsskolas izglītības iestādēm. 

Kāds ir ieguvums no eTwinning projektiem?

Pedagogiem tā ir iespēja:

  • gūt starptautisku pieredzi un iespēju domu apmaiņai ar pedagogiem dažādās valstīs;
  • popularizēt savu un skolas pieredzi;
  • gūt zināšanas par citu tautu kultūras kopīgajām un atšķirīgajām iezīmēm;
  • pilnveidot svešvalodu prasmes, iemaņas darbā ar IKT;
  • pieteikties dalībai starptautiskos semināros un pieteikt savu projektu dažādām balvām.

Projekts rosina skolotāju tālākizglītību un profesionālo kompetenci, jo papildus ierastajiem pienākumiem jāapgūst jaunas programmas un jāizmēģina tās, citādi jāplāno darbs ar bērniem un komandas darbs, jāatkārto svešvalodas prasmes, jāapgūst e-pastu rakstīšanas etiķete...  

Savukārt bērni, piedaloties projektā, izzina dažādas valstis, to klimatiskos apstākļus, dažādu tautu tradīcijas, iepazīst dažādu valodu skanējumu un rakstības atšķirības un līdzības, iepazīst vienaudžus citās valstīs un, protams, gūst pirmās iemaņas darbam ar IKT. Projekts ir ne tikai interesanti pavadīts laiks, dažādojot mācību uzdevumus, izmantojot IKT, bet arī darbs, kam ir savs sākums un beigas, uzdevumi, kas jāizpilda pa vienam un visiem kopā.

Arī vecāki tiek iesaistīti projekta aktivitātēs kopā ar bērnu, jo ir projekta uzdevumi, kas to prasa. Vecāki var arī patstāvīgi apmeklēt projekta mājaslapu un sekot tā gaitai.

Lielākajā daļā pirmsskolu datoru lietošana bērniem organizētajās aktivitātēs netiek plaši pielietota. Pirmsskolām nav finansiālu iespēju to iegādei, un, otrkārt, daudzi pedagogi pauž bažas par datorlietošanas ietekmi uz bērna vispārējo attīstību.  

Pirmsskolas vecuma bērniem patīk rotaļājoties veikt atkārtotas darbības, un šis ir piemērots veids, kā maziem bērniem mācīt un pilnveidot drošas interneta lietošanas paradumus un darbības. Svarīgi dienas ritmā ir mainīt dažādus darbības veidus, datorlietošanai atvēlēt ierobežotu laiku. Pieaugušajiem – vecākiem, skolotājiem, aizbildņiem – ir jāiepazīstina bērns ar datora lietošanas pamatnoteikumiem, kā arī interneta lietošanas ABC. Pirmsskolas vecumā bērnā tiek ielikti pamati visai dzīvei, tas sākas ģimenē, pēc tam to turpina pirmsskolas izglītības iestādē. Pamati – gluži kā mājai – ir stipri un stabili. Svarīgi ir apgūt ne tikai dažādas pamatprasmes, kas pēc tam būs noderīgas visā dzīvē, – ļoti svarīgi ir iemācīties priekšmetu drošas lietošanas noteikumus. Jaunās tehnoloģijas ir viegli apgūstamas, bērni neizjūt bailes, rīkojoties ar datoru, lietojot internetu. Vai tas ir droši? Vai bērns pats tiks galā ar milzīgo informācijas gūzmu un ietekmi, ko tas saņem no interneta, datorspēlēm, filmām? Šeit jānāk talkā vecākiem un skolotājiem, kas var sniegt atbalstu bērnam un iemācīt pareizus interneta izmantošanas paradumus. Noderīgus padomus vecākiem un skolotājiem var atrast mājas lapā Drošs internets (www.drossinternets.lv).

Ko jūsu izglītības iestādes kolektīvam nozīmē eTwinning balvas saņemšana, un kādas aktivitātes tiek plānotas turpmāk?

Ir ļoti patīkami, ka padarītais tiek atzinīgi novērtēts valsts līmenī. Jau ceturto gadu pēc kārtas saņemam eTwinning gada balvu. Divi no realizētajiem projektiem ir ieguvuši otrās vietas arī Eiropas līmenī, kas, protams, liek strādāt ar vēl lielāku atdevi. Man jāpateicas kolēģiem, kas iesaistījās projektu darbā: bez viņu atbalsta un ieinteresētības tas nebūtu iespējams. Priecājos, ka 2012. gadā ar eTwinning atbalstu divatā ar skolotāju Inesi Iesmiņu varējām piedalīties Eiropas eTwinning konferencē Berlīnē. Pašreiz iestādē strādājam Comenius projektā, kas nākošgad noslēgsies ar partnerskolu pedagogu vizīti Priekuļos. Tā kā projekta tēma šajā mācību gadā ir Gadskārtu svētki un tradīcijas Eiropā, tad esam paredzējuši viesus pārsteigt ar koncertu – dziesmām un dejām, kuras būsim iemācījušies gada laikā. Pirms divām nedēļām mūsu skolotājas atgriezās no Lielbritānijas, kur notika projekta sanāksme, kuras laikā projektā iesaistīto valstu pārstāvji viens otram mācīja dziesmas un dejas. Tagad latviešu Tūdaliņ, tāgadiņ mācīsies arī pirmsskolās – Beļģijā, Vācijā, Lielbritānijā. 

Pieredze, kas iegūta, strādājot eTwinning projektos, palīdz ieviest Comenius projekta norisē interaktīvas metodes. Šogad esam izveidojuši mājaslapu, kurā ievietota virtuālā vārdnīca četrās valodās. Te tiks pievienotas video pamācības – kā apgūt dziesmas un deju soļus, varēs noskatīties filmas par notikušajiem svētkiem un citām aktivitātēm. Izmantojot Skype, esam tikušies ar beļģu bērniem: skolotāji un bērni varēja sasveicināties viens ar otru, pateikt dažus vārdus viens otra valodā, nodziedāt dziesmu savā valodā. Ar partneriem esam vienojušies, ka Skype tikšanos turpināsim. 

Pašreiz norit darbs pie gadskārtu svētku pētīšanas. Šajā darbā iesaistījušies pedagogi, bērni un tiek iesaistīti vecāki. Ar vecāku palīdzību esam atjaunojuši ķekatnieku maskas, apmeklējot austuvi, esam izzinājuši tautastērpus un to darināšanu, kopā ar Liepas pagasta lauku sētas Krūmiņi saimnieci piedalījušies maizes cepšanā. Comenius projekts nav vienīgais projekts, kurā darbojamies šajā mācību gadā. Aktīvi turpinām strādāt Ekoskolu programmā, turpinām piedalīties Vidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācijas SIA ZAAO projektos un konkursos.

Darbošanās eTwinning projektos ir devusi mums pārliecību saviem spēkiem un uzdrošināšanos uzsākt starptautiskus projektus klātienē. Izmantojot Comenius projekta finansiālo atbalstu, otro gadu pēc kārtas iestādes darbinieki apgūst angļu valodu. Skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem ir iespēja atsvaidzināt sen skolā aizmirstās zināšanas. Tas lieti noder, braucot vizītēs uz ārzemēm vai arī uzņemot ciemiņus pie sevis. 

Angļu valodas (ne)zināšana ir viens no galvenajiem šķēršļiem, kas attur skolotājus no iesaistīšanās eTwinning projektos. Projektu oficiālā valoda var būt jebkura Eiropas valsts valoda, kas ietilpst eTwinning saimē. Tas nozīmē, ka tā var būt arī latviešu valoda. Vēlos iedrošināt skolotājus izmantot iespējas, ko piedāvā eTwinning portāls, tās ir: pieredzes apmaiņa, izglītošanās tiešsaistē, iesaistīšanās projektos, citu valstu iepazīšana virtuāli, iespēja pieteikties klātienes kursiem Latvijā un citās valstīs Eiropā. Iesaistīties eTwinning varbūt pamudinās fakts, ka nākošajā gadā eTwinning skolu saimei pievienosies Ukraina, Azerbaidžāna, Gruzija un Armēnija.

Ceru, ka starptautisko projektu darbs pirmsskolas izglītības iestādēs mūsu valstī vērsīsies plašumā, paverot iespējas augt pedagogu profesionālajai meistarībai, ļaus iet līdzi laikam un mūsu audzēkņiem – 21. gadsimta bērniem! 

 

Informācijas avots:  e-žurnāls "Pirmsskolā" (Nr. 2, novembris 2012)

Raksts pārpublicēts ar e-žurnāla "Pirmsskolā" atļauju, Sīkāku iznformāciju par žurnālu meklējet: http://skolasvards.wordpress.lv/