"In and Out" apmācības par jauniešu emocionālo dimensiju ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma

Aktivitātes mērķis ir sniegt iespēju slēgto institūciju, probācijas centru un NVO darbiniekiem izzināt, kā neformālās izglītības metodes var atbalstīt darbu ar jauniešu emocionālo dimensiju. Tāpat apmācībās būs iespēja attīstīt sadarbību un konkrētas iniciatīvas. Apmācības norisināsies no 2018. gada 4. līdz 10. februārim Latvijā! Pieteikšanās līdz 10. decembrim!

Aktivitātei ir šādi mērķi:

  • definēt rāmējumu un pieeju emocionālajai dimensijai darbā ar jaunatni ieslodzījumā vai pēc ieslodzījuma;
  • izzināt, kā neformālās izglītības metodes un rīki var tikt izmantotas, lai emocionāli stiprinātu jauniešus ieslodzījumā un pēc tā;
  • nodrošināt dalībniekiem telpu, kurā dalīties ar pieredzēm un labo praksi darbā ar jaunatni ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma;
  • izveidot sadarbību nacionālā un starptautiskā līmenī un attīstīt konkrētas iniciatīvas, kuras īstenot pēc apmācībām;
  • izzināt programmas "Erasmus+" iespējas darbam ar jaunatni ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma.

Dalībnieku profils:

  • slēgto institūciju (aizturēšanas instances, cietumi u.c.) darbinieki (sociālie darbinieki, psihologi, projektu koordinatori, jaunatnes darbinieki u.c.) un probācijas dienestu darbinieki, kas ikdienā strādā ar jauniešiem.
    TANDĒMĀ AR
  • NVO darbiniekiem, kas strādā vai vēlas strādāt slēgtās institūcijās, lai pievērstu uzmanību emocionālajai dimensijai darbā ar jaunatni.

Dalībnieki aicināti pieteikties pārī, lai stiprinātu sadarbību un kopīgas iniciatīvas, kuru mērķis ir nodrošināt jauniešu labklājību ieslodzījumā un pēc ieslodzījuma. Pēc apmācībām tiek sagaidīts, ka tandēms īstenos vismaz vienu no pēcpasākuma aktivitātēm kopā ar jauniešiem.

Semināra metodoloģija ir balstīta neformālās izglītības pamatprincipos. Izmantotās metodes ļaus dalībniekiem pilnībā iesaistīties mācību procesā. Seminārs tiks fasilitēts, balstoties mācīšanās procesā no pieredzes. Šis pasākums koncentrējas uz neformālās izglītības atslēgas aspektiem, piemēram, uz dalībnieku centrēta pieeja un eksperimentālā mācīšanās. Apmācītāji paturēs prātā dalībnieku līdzšinējo pieredzi, strādājot slēgto institūciju kontekstā.

Mācību process nepārtraukti tiks piemērots dalībnieku vajadzībām un motivācijām, kā arī grupas darba ritmam.  

Vēl jo vairāk, būtiska metodoloģijas sastāvdaļa ir balstīta mācību pieredzes holistiskajā dabā, izmantojot metodes, kas iesaista ne tikai kognitīvas vai intelektuālas pieejas, bet arī emociju un attieksmju pieejas. Šādā veidā tiek veicināta mācīšanās, jo tiek iesaistītas trīs no cilvēka mācīšanās dimensijām.

Darba metožu dažādība (prezentācijas, lomu spēles, simulācijas, debates, uzmundrinošās aktivitātes, individuālas atgriezeniskās saites aptaujas, tehniska projektu vadība, atgriezeniskās saites tehnikas, komandas darbs u.c.) būs vēl vairāk noderīga nekā jebkad agrāk, lai ilustrētu neformālās izglītības un emocionālās dimensijas nozīmi jaunatnes darbiniekiem slēgtās institūcijās.

Dalībnieku internacionālā dažādība ir pievienotā vērtība, lai izzinātu multikulturālo komandas darba dinamiku, kas tādējādi sekmēs mācīšanos kultūru daudzveidības līmenī.

Dalībniekiem jāierodas 4. februāra pusdienlaikā, došanās mājup paredzēta 10. februārī jebkurā laikā.

Apmācītāji: Natalja Gudakovska un Federika Milano (Federica Milano)

Lejupielādei: programme closed institutions-07_11_17.pdf

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 10. decembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/in-and-out-training-course-on-emotional-dimension-of-young-people-in-and-after-imprisonment.6980/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem.

Papildu informācija:
Agnese Lorence, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras,
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
E-pasts: agnese.lorence[at]jaunatne.gov.lv
Tālr.: 67356258