Alūksnes novadā noslēdzies projekts “AUTOBUSS”

Šī vasara astoņiem jauniešiem, kas piedalījās Alūksnes novada pašvaldības projektā “AUTOBUSS”, kļuvusi piedzīvojumiem un emocijām bagāta. Šie jaunieši - Agnese Kaulakane, Aleksandrs Mellītis, Norberts Dovgāns, Gunda Oja, Linda Pastare,  Žanete Ludviga, Katrīne Ratmane un Lelde Gusta – ir paplašinājuši savu pieredzi sadarbībā ar cilvēkiem, kas pakļauti atstumtības riskam.

Kā tas notika... Maijā tika izsludināta 13 – 25 gadus vecu jauniešu pieteikšanās dalībai projektā. No 18 interesentiem, kas pārstāvēja dažādas Latvijas vietas, tika izvēlēti 8 jaunieši, kas, pirmkārt, nāk no Alūksnes novada un bija gatavi piedalīties visās projekta aktivitātēs. Komandai pievienojās arī 1 dalībniece no Kārsavas.

Jūnija beigās komanda satikās Komandas veidošanas un saskarsmes prasmju pilnveides treniņā, kur 3 dienu garumā iepazina sevi un viens otru, pārvarēja dažādus izaicinājumus, lai veidotos kā viena savstarpēji atbalstoša komanda, kas turpinājumā plāno ekspedīciju un nodarbības dažādām atstumtības riskam pakļautām cilvēku grupām. Tāpat jaunieši kopā ar treneri Staņislavu Babinu diskutēja par stereotipiem, diskrimināciju un atstumtību, par nolūkiem un attieksmi, ar kādu jaunieši dosies ciemos pie mērķgrupas.

Jūlija sākumā, lai gūtu pieredzi saskarsmē ar cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, jaunieši satikās un pavadīja 2 stundas kopā ar Alūksnes novada Sociālā dienesta dienas aprūpes centra “Saules stars” apmeklētājiem, kas izvērtās par ļoti veiksmīgu pieredzi un “nojauca” dažādas jauniešu bailes, nedrošību par saskarsmi. Visu jūliju un augusa sākumā AUTOBUSa komanda tikās vēl vairākas reizes, lai plānotu 4 dienas ilgu ekspedīciju pa Vidzemes un Latgales reģionu ar 5 tikšanās reizēm.

9.augusta rītā sākās ilgi gaidītā un plānotā ekspedīcija, kurā veselības problēmu dēļ 8 dalībnieku vietā devās tikai 7. Ekspedīcijas laikā komanda satikās ar bērniem un jauniešiem Grašu bērnu ciematā, Madonas novada bērnu un jauniešu ārpusģimenes aprūpes un atbalsta centrā “Ozoli”, sociālās aprūpes centrā “Cerība” Viļānos un Tiskādu bērnu namā. Atšķirīgākā organizācija, kur komanda viesojās, bija Latvijas nedzirdīgo savienības Rēzeknes reģionālā biedrība, kur auditorija bija pieaugušie un komunikācija notika pamatā ar tulku starpniecību. Visās apmeklētajās vietās strādājošie speciālisti atzina, ka tikšanās bijusi patīkama un vērtīga, galvenokārt tāpēc, ka ļauj gūt pieredzi komunikācijā ar jauniem cilvēkiem. Pašiem jauniešiem ekspedīcijas laikā nācās tikt galā ar dažādām emocijām, gan ar prieku par labi paveiktu darbu, gan bailēm un nedrošību par komunikāciju un kļūdīšanos, gan skumjām un žēlumu, vieglu paniku. Un viss emociju spektrs bija vērtīgs mācīšanās procesā, jo ikkatrs no dalībniekiem atzina, ka ir izmainījies, ieguvis jaunu informāciju, mainījis attieksmi vai kļuvis pārliecinātāks par sevi un savām spējām.

Ko par dalību projektā saka jaunieši? “Mana attieksme pavisam noteikti ir mainījusies saistībā ar cilvēkiem, kuriem ir palielināts atstumtības risks. Ar viņiem vajag komunicēt.” “Katram cilvēkam, neatkarīgi no dzīvesvietas vai dzīves situācijas, ir iespēja būt aktīvam, pilnveidot sevi un sasniegt savus mērķus.” “Man ir prieks par to, ka kaut ko iemācījos, nevis izniekoju laiku, guļot vai pavadot laiku pie datora.” “Tikšanos laikā man bija bailes no tā, ka pateikšu kaut ko nepareizi, bet viss izdevās. Prieks par paveikto darbu!” “Es sapratu, cik mērķauditorija ir pieejama mums, viņi te ir, bet agrāk es izvēlējos to neapzināties. Tā enerģija no viņiem ir pārsteidzoša un iedvesmojoša!” “Es iemācījos ātrāk atvērties un sākt komunicēt ar cilvēkiem, ļauties visam notiekošanam un neatteikties no izaicinājumiem.” “Es ceru, ka šīs komandas darbs neapstāsies pie šīs ekspedīcijas beigām.”

Lai dalītos bagātīgajā pieredzē gan par projekta “AUTOBUSS” rezultātiem, gan citiem jauniešu vasaras projektiem, īpaši izceļo jauniešu un starppaaudžu sadarbību un sociālo iekļaušanu, 27.augustā nu jau tradicionālajās Vēlajās brokastīs satikās 56 Alūksnes novada jaunieši, NVO un pašvaldības pārstāvji. Liels prieks bija par pirmo reizi Vēlajās brokastīs pārstāvēto Alūksnes invalīgu biedrību, novada Sociālā dienesta un Valsts Probācijas dienesta pārstāvjiem. Šādā veidā mēģinām gan formālā, gan neformālā veidā attīstīt starpiestāžu un institūciju sadarbību.

Projekta “AUTOBUSS”, ko īsteno Alūksnes novada pašvaldība, mērķis ir veicināt jauniešu atbildības sajūtu par Latvijas attīstību, popularizējot jauniešu aktīvu līdzdalību sociālās iekļaušanas jomā. Projekta veidotāji cer, ka vismaz daļa no šiem astoņiem jauniešiem kļūs par vēstnešiem sociālās iekļaušanas jomā, iesaistoties arī turpmākās aktivitātēs un projektos vai pašiem tādas veidojot.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Ilze Zvejniece
Projekta “AUTOBUSS” vadītāja