Akreditēto EBD organizāciju tikšanās 24. – 25. novembrī

Tava organizācija ir pieredzējusi Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) jomā? Esat uzņēmuši un nosūtījuši jauniešus? Gribi dalīties ar savu pieredzi, uzzināt, kā risināt problēmsituācijas? Esi domājis, kā uzlabot EBD kvalitāti?

Tad piesakies pirmajam pieredzējušo akreditēto organizāciju tikšanās pasākumam līdz 17. novembrim!

Kā tas notiks?
Arī tad, ja ir īstenoti jau vairāki EBD projekti, zini, ka katrs brīvprātīgais ir citāds, katrā projektā ir jauna pieredze, jauni iespaidi un mācīšanās, kā arī jauni izaicinājumi. Šī tikšanās ir iespēja dalīties pieredzē, mācīties citam no cita un turpināt uzlabot EBD projektu kvalitāti.

Tikšanās laikā:
•    diskutēsim par to, kā veidot iekļaujošus uz jauniešu vajadzībām balstītus projektus;
•    radīsim idejas aktīvākai vietējās sabiedrības iesaistei projektos, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpējo mācīšanos;
•    meklēsim risinājumus krīžu pārvarēšanai projektos, kā arī uzlabosim kompetences risku menedžmenta jautājumos;
•    risināsim praktiskus jautājumus, ar kuriem sastopamies katrā projektā;
•    runāsim par pārmaiņām, kas mūs sagaida nākamajā gadā jaunās programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Tikšanās laikā uz jautājumiem atbildēs pieredzējuši Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras pārstāvji!

Piesakies uz Akreditēto EBD organizāciju tikšanos 24. – 25. novembrī, aizpildot anketu šeit:
https://goo.gl/forms/j770ViukdCDlCedC3
līdz 17. novembrim!

Tikšanās programma būs ļoti piesātināta, tādēļ ir svarīgi, ka piedalies abas dienas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar "Erasmus+" programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Sīkāku informāciju vari saņemt, jautājot Sandai Rozei (e-pasts sanda.roze@jaunatne.gov.lv, t. 67356289).