Akreditēto Brīvprātīgā darba organizāciju tikšanās 24. – 25. novembrī

Esat uzņēmuši un nosūtījuši brīvprātīgos jauniešus? Gribi dalīties ar savu pieredzi, uzzināt, kā risināt problēmsituācijas? Esi domājis, kā uzlabot Brīvprātīgā darba kvalitāti? Vēlies izprast, kādu atbalstu vari sniegt brīvprātīgajiem un kādas funkcijas ir mentoram? Tad piesakies otrajam pieredzējušo akreditēto organizāciju tikšanās pasākumam, kas notiks 24. un 25. novembrī tepat Rīgas pievārtē! Pieteikšanās tiešsaistē līdz 19. novembrim.

Kā tas notiks?

Arī tad, ja ir īstenoti jau vairāki Brīvprātīgā darba projekti, zini, ka katrs brīvprātīgais ir citāds, katrā projektā ir jauna pieredze, jauni iespaidi un mācīšanās, kā arī jauni izaicinājumi. Šī tikšanās ir iespēja dalīties pieredzē, mācīties citam no cita un turpināt uzlabot Brīvprātīgā darba projektu kvalitāti.

Tikšanās laikā:
•    meklēsim veidus, kā veiksmīgāk atbalstīt brīvprātīgo, ņemot vērā viņa individuālās vajadzības;
•    radīsim idejas aktīvākai vietējās sabiedrības iesaistei projektos, lai veicinātu starpkultūru dialogu un savstarpējo mācīšanos;
•    risināsim praktiskus jautājumus, ar kuriem sastopamies katrā projektā;
•    runāsim par atšķirībām starp programmām „Erasmus+” un „Eiropas Solidaritātes korpuss”.

Tikšanās laikā uz jautājumiem atbildēs pieredzējis Jaunatnes starptautisko projektu aģentūras pārstāvis.

Piesakies uz Akreditēto Brīvprātīgā darba organizāciju tikšanos 24. – 25. novembrī, aizpildot anketu šeit

https://goo.gl/forms/eBU9orSGY5OZtb3y1

līdz 19. novembrim! Pasākums notiks "Rāmavas muižā" (Rāmavas ielā 9, Rāmavā).

Tikšanās programma būs ļoti piesātināta, tādēļ ir svarīgi, ka piedalies abas dienas. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar „Erasmus+" programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus, bet ceļa izdevumi uz mācību norises vietu gan jāsedz pašiem.

Sīkāku informāciju vari saņemt, jautājot Sandai Rozei (e-pasts sanda.roze@jaunatne.gov.lv, t. 67356289).