Aizvadītas neformālās izglītības apmācības Tērvetes novada jauniešiem “Aktivizējies, lai iesaistītos!”

Projekta “Aktivizējies, lai iesaistītos!” ietvaros no 11. līdz pat 14. augustam viesu namā “Ausātas”, kas atrodas Dobeles novada Naudītes pagastā, aizvadītas neformālās izglītības apmācības 18 Tērvetes novada jauniešiem. Arī tām bija dots “Aktivizējies, lai iesaistītos!” nosaukums. 

Izmantojot daudzveidīgas neformālās izglītības aktivitātes, pirmā no apmācību dienām tika veltīta grupas saliedēšanai – jaunieši veidoja vizītkartes, runāja par gaidām un ieguldījumu, piedaloties apmācībās. Tāpat tika “pārvarēts” tilts virs upes, kurā “mita” krokodili, veidots apmācību simbols, sauklis un noteikumi, kā arī zīmēta apkārtnes karte un uzņemta grupas pašbilde. Strauji atnākot dienas noslēgumam, dalībnieki vairāk uzzināja par neformālo izglītību, bet jau pēc tam tos gaidīja īpašs uzdevums – nakts piedzīvojumu trasīte “Astoņas kompetences”, kuras laikā, izpildot astoņus dažādus uzdevumus, jaunieši iepazina astoņas “Youthpass” kompetences. Jāpiemin, ka jaunieši saņēma īpaši projektam veidotos T-kreklus. 

Otrajā apmācību dienā, kas bija arī Starptautiskā jaunatnes diena, jaunieši iepazina līdzdalību, visvairāk pievēršoties jauniešu līdzdalības iespējām tieši Tērvetes novadā. Ar “World cafe” metodes palīdzību dalībnieki izzināja novada līdzdalības iespējas kultūras un izklaides, interešu, skolas un sabiedrisko, sociālo un politisko aktivitāšu jomā. Dalībnieki veidoja kolāžas “Ideāls Tērvetes novads jauniešiem”, kurā atklāja sev nozīmīgo. Šajā dienā darbs tika sākts arī pie projekta trešās aktivitātes – Jauniešu mēneša. Tā ietvaros norisināsies trīs pasākumi, par kuriem rūpi būs uzņēmušies paši apmācību dalībnieki. Noslēdzoties jau otrajai apmācību dienai, tika aizvadīts talantu vakars, kura laikā ikviens varēja iepazīt savu vienaudžu talantus, intereses un prasmes.

Lai veicinātu jauniešu veidoto aktivitāšu norisi, trešā no apmācību dienām tika veltīta komunikācijas un sadarbības tēmai. Tās laikā dalībnieki izzināja komunikācijas pamatprincipus, kādus komunikācijas kanālus tie var izmantot, lai savu ideju padarītu redzamu citiem. Šajā dienā norisinājās arī “Expo Tērvetes novads 2014”, kura ietvaros jaunieši prezentēja savu pasākumu idejas. Tāpat tika apzināti resursi, kas būtu nepieciešami pasākumu izveidē. Vakars tika aizvadīts jautrā kopā būšanas un pašiniciatīvas aktivitātē “Prieka fabrika”. 

Ceturtajā dienā, kas bija arī apmācību noslēdzošā diena, jaunieši strādāja pie tālākā rīcības plāna savu pasākumu īstenošanai, pie tā, kā noturēt motivāciju un uzmundrinājumu visu aktivitātes realizēšanas laiku. Apmācībām noslēdzoties, jaunieši izvērtēja aizvadītās četras dienas. Pēc garda jo garda kliņģera tika pasniegti apliecinājumi un dāvanas. Uz mājām īpašā papīra tūtā jaunieši līdzi ņēma savu vienaudžu uzmundrinājumus, kas bija kā konfektes, tikai šoreiz uzrakstītas uz mazām papīra lapiņām.

Izvērtēšanas anketās jaunieši atklāj, ka apmācībās ieguvuši daudz jo daudz jaunu zināšanu un prasmju, iepazinuši jaunus draugus, tāpēc lielākā daļa jauniešu ar prieku piedalītos arī citās līdzīgās aktivitātēs, ja vien tiktu dota šāda iespēja. 

Apmācību virzītājspēks visu to norises laiku bija apmācītāja Ieva Upesleja, Tērvetes novada pašvaldības projektu koordinatore Dace Vācere un Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra jaunatnes lietu koordinators Aivis Majors. Par gardām jo gardām ēdienreizēm visu apmācību laiku paldies jāteic SIA “Dream”! Turpinām! 

Projekts īstenots Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

 

Informāciju sagatavoja: 
Aivis Majors, 
Tērvetes novada Jauniešu iniciatīvu centra
jaunatnes lietu koordinators,
projekta koordinators
aivis.majors[at]gmail.com