Aizsācies projekts "Pastkarte Latvijai"

Cēsu novada pašvaldība ir uzsākusi realizēt projektu “Pastkarte Latvijai” Jaunatnes politikas valsts programma 2016. gadam atklāta projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu” ietvaros.

Projekta laikā veidosim gan katrs savas atmiņu pastkartes Latvijai, gan izstrādāsim skaistas pastkartes, atdzīvinot sirsnīgo pastkaršu sūtīšanas tradīciju!

Projekta noslēgumā savās atmiņu pastkartēs liksim atmiņas no Skeitparka sacensībām, kuras notiks Cēsu pilsētas svētku ietvaros, atmiņas no Jauniešu dienas, atzīmējot 1. septembri, vērtīgās idejas no Jauniešu foruma un spaini iedvesmas no Iedvesmu kosmosa.

Caur mākslas plenēriem uz pastkartēm liksim mūsu skaisto pilsētu un valsti, vēlot tai stipru tautu un daudz, daudz skaitu brīžu, kurus glabāt atmiņās un dāvāt pastkartēs!

Ja arī tu vēlis piedalīties šo atmiņu veidošanā, esi aicināts pievienoties trešdienās 17:00 Rīgas ielā 23, 2. stāvā (ieeja no mājas sāna).

Projekta mērķis ir caur neformālās izglītības aktivitātēm stiprināt jauniešos patriotismu un piederības sajūtu savai pilsētai un valstij, kā arī iesaistīt jauniešus Cēsu novada jauniešu sabiedriskās dzīves veidošanā un lēmumu pieņemšanā, tādējādi veidojot uzņēmīgu jaunatni, kura tiecas uz valsts stiprināšanu un vērtību saglabāšanu.

Projekts norisinās no aprīļa līdz septembrim.
“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016.gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”