Aicinām uz noslēguma pasākumu "Pēctecība”

Publicitātes foto

Lai dalītos pieredzē un aktualizētu jautājumus par neformālo izglītību ieslodzījuma vietās, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra organizē noslēguma pasākumu "Pēctecība”. Pasākums notiks 2014. gada 10. decembrī no plkst. 10.30 līdz plkst. 14.30 Eiropas Savienības (ES) mājā, Aspazijas bulvārī 28, 2. stāvā, Rīgā. Pasākuma programma.

2014. gadā Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi īstenoja apjomīgu neformālās izglītības apmācību kursu ieslodzījuma vietu darbiniekiem, jauniešiem ieslodzījuma vietās, pašvaldību un jauniešu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem „Šķeļot viļņus” (turpmāk – apmācību kurss). Apmācību kurss norisinājās četrās ieslodzījuma vietās, realizējot četrpadsmit iniciatīvu projektus, kas tika īstenoti Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros.  

Pasākuma mērķi:

- prezentēt apmācību kursa „Šķeļot viļņus” rezultātus un secinājumus par neformālās izglītības lomu ieslodzījuma vietās;

- veicināt starpinstitucionālo sadarbību;

- izveidot konkrētus/reālus ieteikumus neformālās izglītības pastāvēšanai ieslodzījuma vietās arī turpmāk.

Papildus projekta „Šķeļot viļņus” rezultātu prezentācijai, ko sniegs Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra un pārstāvji no projektā iesaistītajām ieslodzījuma vietām, pasākumā piedalīsies arī Ieslodzījuma vietu pārvaldes, ministriju un pašvaldību pārstāvji, jaunatnes organizāciju pārstāvji. Uz pasākumu tiks aicināti arī mediju pārstāvji.

Pasākumā notiks interaktīva apmācību kursa un īstenoto jauniešu iniciatīvu projektu rezultātu prezentācija, diskusija par neformālās izglītības lomu un vietu jaunatnes darbā un jaunatnes politikā ieslodzījuma vietās. 

Informācija un pieteikšanās, rakstot e-pastu uz agnese.lorence@jaunatne.gov.lv vai zvanot pa tālruni 67356289. Lūdzam pieteikties līdz 2014. gada 8.decembrim.

Papildus informācija par projektu „Šķeļot viļņus”:

Projekta ietvaros notika divi apmācību kursi ieslodzījuma vietu darbiniekiem, Ieslodzījuma vietu pārvaldes darbiniekiem, Valsts probācijas dienesta darbiniekiem un nevalstisko organizāciju un jauniešu centru pārstāvjiem. Apmācību kursos tika stāstīts par neformālo izglītību un tās lomu ieslodzījuma vietās un ārpus tām. Tika apzinātas jauniešu vajadzības četrās ieslodzījuma vietās – Jēkabpils, Jelgavas, Daugavgrīvas un Rīgas Centrālcietumā. Balstoties uz iegūto informāciju, tika izveidotas četras apmācību programmas. Katrā ieslodzījuma vietā norisinājās 10 neformālās izglītības nodarbības, ko īstenoja apmācītie cietumu darbinieki kopā ar kādu no sabiedriskā sektora pārstāvjiem un atbalsta personu no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras. Nodarbību galvenās tēmas bija – es un citi, sociālās lomas, indivīda – sabiedrības mijiedarbība caur ceļojumu un patiesu attiecību īstenošana ar citiem. Paralēli 10 nodarbību norisei ieslodzījuma vietās, jaunieši ieslodzījumā kopā ar jauniešiem brīvībā īstenoja 14 iniciatīvu projektus, kuros ieguva un pilnveidoja kompetences, kas nepieciešamas darba tirgū un veicina viņu personīgo izaugsmi.  

Vairāk par apmācību kursu: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā http://jaunatne.gov.lv/, blogā http://skelotvilnus.blogspot.com/ un tviterī https://twitter.com/skelot_vilnus

Papildus informācija par programmu „Jaunatne darbībā”:

Apmācību kurss „Šķeļot viļņus” notika Jaunatnes politikas valsts programmas 2014.gadam ietvaros. Jaunatnes politikas valsts programma 2014.gadam ir vērsta uz valsts, pašvaldību, jaunatnes organizāciju un biedrību, kas veic darbu ar jaunatni mērķtiecīgu sadarbību, lai radītu labvēlīgu vidi jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai.

Jaunatnes politikas valsts programmu 2014. gadam raksturo divi mērķi:

1. attīstīt jaunatnes politikas koordināciju valsts un vietējā mērogā, veicināt darba ar jaunatni sistēmas attīstību un vienmērīgu pārklājumu visā Latvijas teritorijā, sniegt atbalstu pašvaldībām darba ar jaunatni īstenošanai, īpaši darbā ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem jauniešiem, sekmēt jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto personu profesionālo kvalifikāciju, savstarpējo sadarbību un informācijas apmaiņu, īstenot pieredzes apmaiņu starptautiskā līmenī;

2. veicināt jauniešu aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē, sekmēt jauniešu sociālo iekļaušanos, paplašinot viņu iespējas iegūt dzīvei un darba tirgum nepieciešamās zināšanas un prasmes, piedaloties neformālās mācīšanās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā un pašiniciatīvā.

 

Kontaktinformācija:
Agnese Lorence
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Ārvalstu finanšu instrumentu un citu programmu daļas programmas vadītāja
E-pasts: agnese.lorence@jaunatne.gov.lv 
Tālrunis: 67356289