Aicinām uz mācībām "Solidaritātes darbnīcas: Solidaritātes projekti"

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (turpmāk – JSPA) izsludina pirmās praktiskās ES programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" mācības par Solidaritātes projektiem (turpmāk – mācības). Aicinām visus interesentus, īpaši jauniešus vecumā no 18 – 30 gadiem, pieteikties šīm mācībām.

Solidaritātes projekti jauniešiem sniedz iespēju solidarizēties, uzņemoties atbildību un sniedzot savu ieguldījumu, lai tādejādi rastos pozitīvas izmaiņas vidē, kurā jaunieši uzturas. Ja Tev ir idejas, kādas izmaiņas vietējā sabiedrībā būtu veicamas, kā arī ir vēlme šīs izmaiņas ierosināt, bet trūkst finansējuma, piesakies mācībām! Tās norisināsies 13. septembrī JSPA zālē, Mūkusalas ielā 41, Rīgā.

Mācību darba kārtība
10.00 Ierašanās un reģistrēšanās
10.30 Iepazīšanās un saliedēšanās
11.00 Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" un projektu iespējas
12.00 Pusdienu pārtraukums
13.00 -16.00. Praktiskā darbnīca par solidaritātes projektu būtību, atbilstības un kvalitātes kritērijiem
16.30 Darbnīcas noslēgums

Pieteikšanos līdz 10. septembrim aicinām veikt elektroniski: http://ejuz.lv/kpo

Norādām, ka vietu skaits ir ierobežots. Prioritāri tiks apstiprināta jauniešu, vecumā no 18-30 gadiem dalība. Pasākumā maksimāli var piedalīties 2 dalībnieki no vienas organizācijas/institūcijas, ja tāda tiek pārstāvēta.