Pieejami video par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu

Aģentūras Youtube kanālā pieejami video par programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai 2. projektu konkursā, kas noslēgsies šī gada 26. aprīlī (plkst. 13:00 pēc vietējā laika). Video tiek sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot projekta pieteikumu.

1. video temats: Jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=TWyZpmZk5D0&t=7s 

2. semināra temats: Brīvprātīgā darba projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=fOE-50lb_aE

3. semināra temats: Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=SkyAQfwLOSA&feature=youtu.be

4. semināra temats: Strukturētā dialoga projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Video pieejams šeit: www.youtube.com/watch?v=XL2NjESYofc

 

Atgādinām, ka tiešsaistes projektu pieteikumi pieejami tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/screen/home. Projekta pieteikumus iesniegšanai Jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā aicinām aizpildīt angļu vai latviešu valodā. Lai to izdarītu, projekta iesniedzējiem nepieciešams EU Login konts.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā droši sazinies ar attiecīgā projekta veida koordinatoru:
http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti