Informatīvie semināri par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu pieejami tiešsaistē

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina uz informatīvajiem semināriem par programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" tiešsaistes projektu pieteikumu sagatavošanu iesniegšanai 3. projektu konkursā, kas noslēgsies šī gada 4. oktobrī (plkst. 13:00 pēc vietējā laika). Informatīvo semināru laikā tiks sniegta informācija gan par tehniskiem projektu pieteikumu sagatavošanas jautājumiem, gan par saturiskiem kvalitātes aspektiem, kurus ir būtiski ņemt vērā, gatavojot savu projekta pieteikumu. Aicinām iepazīties ar informatīvo semināru plānu un pieteikt savu dalību kādā no tiem līdz 2017. gada 07. septembra plkst. 12:00.

Vēršam uzmanību, ka 3. projektu konkursā ir mainīta 1. un 3. pamatdarbības projektu pieteikumu sagatavošanas un iesniegšanas kārtība, turpmāk 1. un 3. pamatdarbības projektu pieteikumus būs jāiesniedz tiešsaistē, tīmekļa vietnē https://webgate.ec.europa.eu/web-eforms/, līdz ar to šo projektu pieteikumu iesniegšanai vairs nebūs jāizmanto .pdf formāta projekta pieteikuma veidlapa.

Kas var apmeklēt seminārus?

Uz informatīvajiem semināriem aicināti visi interesenti, kas 3. projektu konkursā plāno iesniegt projekta pieteikumu kādā no šiem projektu veidiem:

  • 1. pamatdarbība – Jauniešu apmaiņa; Eiropas Brīvprātīgais darbs; Jaunatnes darbinieku mobilitāte;
  • 3. pamatdarbība – Strukturētais dialogs: jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās.

Kādi ir plānotie semināri?

Kopā paredzēti četri bezmaksas informatīvie semināri, katrs no tiem tiks veltīts atsevišķam projektu veidam, tādēļ pievērs uzmanību katra semināra tematam un norises laikam (iespējams apmeklēt arī vairāk nekā vienu semināru):

1. semināra temats: Eiropas Brīvprātīgā darba projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Norises laiks: 2017. gada 11. septembris (pirmdiena), plkst. 11:00 – 13:00
Norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas ielā 41, Rīgā (1. stāva konferenču zāle)
Skaties tiešsaistē: https://www.anymeeting.com/299-107-873

2. semināra temats: Jauniešu apmaiņas projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Norises laiks: 2017. gada 11. septembris (pirmdiena), plkst. 14:00 – 16:00
Norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas ielā 41, Rīgā (1. stāva konferenču zāle)
Skaties tiešsaistē: https://www.anymeeting.com/907-797-879

3. semināra temats: Jaunatnes darbinieku mobilitātes projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Norises laiks: 2017. gada 13. septembris (trešdiena), plkst. 11:00 – 13:00
Norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas ielā 41, Rīgā (1. stāva konferenču zāle)
Skaties tiešsaistē: https://www.anymeeting.com/423-921-643

4. semināra temats: Strukturētā dialoga projekta pieteikuma sagatavošana un iesniegšana
Norises laiks: 2017. gada 13. septembris (trešdiena), plkst. 14:00 – 16:00
Norises vieta: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, Mūkusalas ielā 41, Rīgā (1. stāva konferenču zāle)
Skaties tiešsaistē: https://www.anymeeting.com/745-158-305

Kā pieteikties semināriem?

Lai pieteiktos kādam no semināriem, aicinām aizpildīt elektronisko pieteikšanās anketu līdz 2017. gada 07. septembra plkst. 12:00. Pieteikšanās anketa pieejama šeit:
https://goo.gl/forms/ETU5HI6xlBxLkjw62.

Vietu skaits katrā seminārā ir ierobežots, tādēļ reģistrēšanos uz sev interesējošajiem semināriem aicinām neatlikt uz pēdējo brīdi. Ja seminārus klātienē apmeklēt nav iespējams, tos varēs vērot arī tiešraidē vai vēlāk –  arī videoierakstu veidā.

Neskaidrību un jautājumu gadījumā droši sazinies ar attiecīgā projekta veida koordinatoru: http://jaunatne.gov.lv/lv/kontakti

Uz  tikšanos kādā no semināriem!